Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obvinění z diskriminace technologií na zpracování odpadu na Olomoucku je neopodstatněné

| autor: Martina Jandusová0

Obvinění z diskriminace technologií na zpracování odpadu na Olomoucku je neopodstatněné

Nelze se tedy divit, že starostové mají strach a se vstupem do akciové společnosti váhají. Obávají se, že se olomoucké obce budou vstupem do akciovky muset finančně podílet na výstavbě obří spalovny, ve které budou končit veškeré komunální odpady. Pravda je úplně někde jinde.

Technologická neutralita

Stavba spalovny, která je vysoce sofistikované zařízení na čištění zplodin, v žádném případě není záměrem Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. Skutečným záměrem je vypsat výběrové řízení na službu, čili na využití zbytkového směsného komunálního odpadu. Ve studii proveditelnosti, kterou si Spolek nechal za podpory Olomouckého kraje vyhotovit, dopadla pro obce jako nejlepší varianta veřejná soutěž na dodavatele služby.

Pro tento způsob řešení je charakteristické, že je zaměřen nikoliv na pořízení nějakého konkrétního zařízení, ale na dlouhodobé smluvní zajištění služby. V tomto konkrétním případě na efektivní a ekonomické nakládání se směsnými komunálními odpady z Olomouckého kraje. Takové výběrové řízení je ze své podstaty technologicky neutrální. Což znamená, že není preferována žádná konkrétní technologie na využití odpadu.

Šanci mají všechny technologie, které zajišťují stejnou úroveň environmentální bezpečnosti nakládání s odpady. Akcionáři pro sebe vyberou nejlepší technologii z hlediska ekonomického a zároveň i nejvýhodnější pro životní prostředí. Paradoxní je, že možnost přihlásit se do výběrového řízení mají rovněž skládkařské společnosti brojící proti vzniku akciové společnosti.

I ony mohou nabídnout obcím a městům svá řešení na zajištění využití odpadu, ať již formou třídění, materiálového anebo energetického využití. Šanci uspět má každý šikovný dodavatel, který ctí zásady ochrany životního prostředí

Na Olomoucku chtějí odpady využívat, nikoli skládkovat

Výběrové řízení bude akciová společnost vést formou koncesního dialogu, protože jeho podstatou je stanovení vhodného způsobu řešení u komplikovaných předmětů plnění. Průběh právě tohoto dialogu podléhá aplikaci základních zásad, tedy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení. Ten, kdo výběrové řízení vyhraje, bude mít povinnost využívat zbytkové komunální odpady obcí po dobu určenou ve smlouvě, přičemž smlouva bude uzavřena podle toho, zda se bude budovat nové zařízení nebo se využije již stávající zařízení v okolních krajích.

Akcionáři, ať už přímí či nepřímí, mají právo podílet se na veškerém rozhodování, řízení a chodu akciové společnosti. Naproti tomu povinností obcí bude předat v překládacích stanicích veškerý směsný komunální odpad. Což je také jejich jedinou povinností.

Známá kriteria

Již teď jsou zřejmá některá kritéria, jimiž se během zadávacího řízení bude akciová společnost se svými akcionáři řídit. Je samozřejmé, že vše bude muset probíhat v souladu s platnou českou legislativou, v potaz se bude brát dopad použité technologie na životní prostředí, který musí být co nejnižší a klíčovou roli bude hrát i cena za službu, čili za tunu zpracovaného odpadu.

Jisté je, že toto řešení bude výhodné pro všechny. Obecně se obcím jednoduše vyřeší problém se směsnými komunálními odpady, ale nejvíce získají malé obce, které mají malou tržní sílu. Odpadářské společnosti, včetně provozovatelů skládek, mohou zase vyhrát výběrové řízení, pokud přijdou s vhodnou technologií. A v neposlední řadě bude ze služby těžit i životní prostředí, jemuž se výrazně uleví od skládek, které pravidelně hoří nebo zamořují podzemní vody.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ