Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rema Systém nabídla pomoc se zajištěním dodávek elektroodpadu do chráněných dílen, které se zabývají zpracováním a recyklací elektroodpadů.


Průzkum provedený v pěti evropských zemích zkoumal vnímání a návyky spotřebitelů při likvidaci elektroodpadu, a to včetně toho světelného, tedy vyřazených světelných zdrojů.


Společnost Asekol nebude od 1. srpna 2020 odebírat vysloužilé televizory a počítačové monitory značky Samsung. A to z žádných sběrných míst.


Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Na bezplatné informační lince 800 976 679 poradí „kam s ním“.


Zdálo by se, že v rozlišení jednotlivých druhů separovaného odpadu již máme celkem jasno. Ale podle nového odpadového zákona nebude na všechny druhy odpadu v rámci jedné skupiny pohlíženo stejně.


Novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon by měl být platný od ledna příštího roku a na první pohled probouzí již méně rozbrojů než před rokem.


Mnoho obcí vůbec nemá přehled, za co vlastně svozovým společnostem platí. V Průhonicích zavedli změnu v odpadovém hospodářství a růst produkce komunálního odpadu se zastavil.


Lidstvo stojí před nutností zvýšit objem živin v orné půdě, omezit poškozování půd a poskytnout dostatečné množství zdravého jídla pro rychle rostoucí populaci.


Státní politika životního prostředí je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050. Termín pro zaslání podnětů MŽP na žádost veřejnosti prodlužuje do 31. července 2020.


Neustále se mluví o třídění odpadu, ale často si neuvědomujeme, že tříděním pouze poskytujeme odpad k jeho dalšímu využití. Zapomíná se na to nejdůležitější, a to je minimalizace odpadu.


PARTNEŘI