Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výrobci se předhání a nejrůznějších plastových obalů přibývá. Jsou všude a plní marketingové cíle. Skutečně jich ale potřebujeme tolik?

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního programu Zdravé město pod patronací OSN‑WHO. Komunální ekologie se stala partnerem asociace NSZM ČR.

Ochota Čechů třídit elektroodpad se zvyšuje. Oproti předchozím letům urazí do sběrného místa podstatně delší vzdálenost.

Obec Chvalšiny nacházející se v Jihočeském kraji má přibližně 1 260 obyvatel. Chvalšiny jsou spolu s dalšími 17 obcemi členem Regionálního svazku obcí Vltava, který sdružuje obce v okresu Český Krumlov.

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. Za poslední dva roky Češi významně změnili své zvyky a jsou k životnímu prostředí ohleduplnější.

Asi každý zná pojem Jiráskův Hronov. Hronov je městečko v severovýchodních Čechách ležící v půvabné krajině na řece Metuji při hranici s Polskem. Zajímavě a pozoruhodně zde nakládají s odpady.

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky vyjádřily svá stanoviska k energetickému mixu. Žádají ministerstvo průmyslu a obchodu o posílení rozvoje energetiky v ČR.

Nakládání s odpadními oleji upravuje novelizace vyhlášky k zákonu o odpadech z roku 2018, která od ledna 2020 stanoví obcím povinnost celoročního odděleného sběru jedlých olejů a tuků.

Nové technologie lze v současné době pořizovat zejména prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) nebo Operačního programu Životní prostředí.

Fulnek se nachází asi 30 km jižně od Opavy. Jedná se o město s 5 766 obyvateli, které leží na historické zemské hranici Moravy a Slezska. První písemnou zmínku o moravskoslezském městě můžeme nalézt již v roce 1293.