Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vláda dnes schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. 


Sběr elektroodpadu zajišťují v České republice kolektivní systémy. Jedním z nich je Ekolamp, který se soustředí na odběr elektrozařízení z oblasti světelné techniky a od tohoto roku sbírá i velké a malé elektrospotřebiče.


Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se přes 58 % Čechů snaží dlouhodobě neplýtvat potravinami, a dalších 35 % si začalo více hlídat, zda jídlo nevyhazuje zbytečně v posledních dvou letech. 


Neustále se hovoří o tom, co patří do kontejnerů na separovaný odpad. Dnes se naopak podíváme na to, co patří do směsného komunálního odpadu, tedy do černé nebo šedé popelnice.


2. 12. 2019 byla vyhlášena Výzva Agentury pro podnikání a inovace na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny".


Kdo by neznal pojem zero waste? Zájem o život bez odpadu roste. Aby se redukoval odpad z obalů, vznikají bezobalové obchody. Jejich provozovatelé však nemají na růžích ustláno.


Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží evropským i českým zákazníkům má v nabídce výrobky porušující zákony na ochranu životního prostředí.


Na Pražském hradě byly předány Národní ceny kvality a Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Patří mezi nejprestižnější ocenění v České republice.


Poté, co Čína omezila dovoz odpadu na své území, potýká se Evropa s problémem, jak s vytříděným odpadem dále naložit. Recyklační kapacity jsou nedostatečné a tato situace ovlivňuje i papírenský průmysl.


Obec leží v Ústeckém kraji asi 6 kilometrů východně od okresního města Litoměřice v oblasti Českého středohoří. Aktuální počet obyvatel je cca 450. Ploskovice jsou historicky známy jako ovocnářská oblast. 


PARTNEŘI