Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Obce a města prochází nelehkým obdobím. Jejich rozpočty se ztenčují. Jaký dopad na ně bude mít nový odpadový zákon? Bude pro ně třídící sleva motivační? Zajistí nová legislativa odbyt vytříděných komodit? 


Zástupci Ministerstva životního prostředí a společnosti EKO-KOM se dohodli na nové finanční podpoře sběru kovů v obcích.


V tom lepším světě by obce, které třídí a starají se řádně a s velkou péčí o své odpadové hospodářství, byly po zásluze odměněny a ceněny. V tom ideálním světě by odpad vůbec nevznikal.


V zemích Evropské unie a Švýcarska se v roce 2018 vytřídilo rekordních 110 000 tun baterií. Celková účinnost sběru baterií dosáhla úrovně 47,4 %.


V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití.


Hned v úvodu je třeba připomenout, že třídění odpadu je sice velmi záslužná věc, ale životnímu prostředí nejvíce pomůže, pokud odpad nevytváříme vůbec. To je stav, kterého nelze stoprocentně dosáhnout, proto je třeba snažit se mu alespoň přiblížit.


Kvůli pandemii COVID-19 může světová ekonomika dle odhadů přijít o biliony amerických dolarů – rané předpovědi hovoří asi o 4 bilionech USD.


Technické služby města Olomouce, a.s. zakoupily nový stroj na ekologickou likvidaci plevele na zpevněných plochách. Tento stroj, kterému přezdívají Olomoucký párník, zároveň dokáže využitím horké páry dezinfikovat povrchy.


Pozměňovací návrhy k nové odpadové legislativě prošly v těchto dvou týdnech hlasováním Výboru pro životní prostředí. Ještě je čeká projednání v Hospodářském výboru. Jaké změny zatím přinesly?


20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou během loňského roku v rámci své sběrné sítě převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny.


PARTNEŘI