Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Češi patří na špici států, které třídí odpady. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pravidelně třídí odpad 68 % obyvatel České republiky. Přesto se v nádobách na tříděný odpad objevují komodity, které tam nepatří.


Zlín je město historicky proslavené výrobou obuvi a jen málo lidí na světě se nesetkalo se jménem Baťa. Toto krajské město je ale také výjimečné svým nakládáním s odpadem. Jde vstříc efektivitě v řešení odpadového hospodářství a tím i k šetření zdrojů a životního prostředí.


Školáci a studenti z celé republiky odevzdali během tříměsíční sběrové kampaně k recyklaci 60,2 tuny použitých baterií. Kampaň se uskutečnila v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a zapojilo se do ní 912 škol.


Do redakce nám dochází stále více vašich dotazů, takže jsme se rozhodli věnovat jim samostatnou rubriku. Dnešní otázka se týká problematiky spolupráce obcí a zemědělců.


Technické služby Opava s.r.o. získaly ocenění v rámci 10. ročníku Národních cen za společenskou odpovědnost. Společnost obdržela řadu dalších významných ocenění již v minulosti.


Zero waste přístup znamená změnu spotřebitelského chování a myšlení.  Celé je to o tom, nabídnout maximum možností, jak v Táboře nevytvářet zbytečný odpad a zaměřit se na osvětu.


Zeleneč je obec blízko hlavního města. A jako všechny obce položené v blízkosti velkých měst má podobné problémy. Přes to je obec jasným důkazem toho, že na odpadovém hospodářství se nedá prodělat. Stačí se starat.


Od 1. ledna 2020 vchází v účinnost povinnost obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25). Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.


Chystáte se na bujaré oslavy konce roku? Pak nezapomeňte přikoupit také jedlou sodu. Je zásaditá, pomahá tedy proti překyselení organismu. 


Jak jsme vás již informovali v minulém článku Co do kanalizace nepatří, použité jedlé oleje a tuky představují pro kanalizačí potrubí i čistírny odpadních vod zásadní problém. 


PARTNEŘI