Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Na trhu s odpady je poslední dobou živo. Zatímco odpad z modrého kontejneru znamená spíše problémy, o část toho, který pochází ze žlutého kontejneru, se bojuje. Jak chrání malé obce své rozpočty a zajišťují odbyt vytříděných surovin?


Soutěž je určená mimo jiné obcím a orgánům veřejné správy. V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin.


Ministerstvo životního prostředí podpořilo vydání publikace Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Jde o stručný přehled problematiky určený představitelům veřejné správy.


V článku Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí jsme zveřejnili souhrn informací z otevřeného dopisu, který 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti TS Malá Haná zaslalo ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.


Otevřený dopis ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi zaslalo 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti Technické služby Malá Haná. Starostové zde vyjadřují obavy ze zálohování PET lahví.


Třídění odpadu je bezesporu užitečná věc. Ale nespasí nás. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.


CENIA, česká informační agentura životního prostředí, vydala publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky. Dozvíte se z ní například, jak vzniká sucho a co jej ovlivňuje, nebo jak vznikají a projevují se imise.


Jak jsme vás informovali v článku Vytříděný papír se prodražuje. Co s tím?, na trhu je v poslední době přebytek vytříděného papíru a jeho cena rapidně klesá. Naopak se platí za jeho odstranění.


V České republice se každý rok vyprodukuje více než 600 tisíc tun plastového odpadu z výrobků, které se používají jak pro širokou spotřebu, tak pro konstrukční nebo speciální aplikace.


Češi patří na špici států, které třídí odpady. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pravidelně třídí odpad 68 % obyvatel České republiky. Přesto se v nádobách na tříděný odpad objevují komodity, které tam nepatří.


PARTNEŘI