Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak chtějí zajistit zvýšení třídění komunálních odpadů obce v regionu Malá Haná vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. Zdůrazňuje také význam kontrolních procesů v odpadovém hospodářství a nutnost osvěty občanů.

Od roku 2019 se mění zařazování elektroodpadu do jednotlivých skupin neboli kategorií elektrozařízení. Tzv. rekategorizace elektroodpadu znamená zjednodušení administrativy a výraznější zacílení na životní prostředí.

Vážení čtenáři,   dnešním úvodním článkem Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR, pomalu uzavíráme tématický celek Veřejné osvětlení. V dalších dvou týdnech se můžete těšit na pokračování informací o dotacích MPO ČR. Neznamená to ovšem, že už nás tzv. Véóčko...

O tom, jak se obce v regionu Malá Haná rozhodly převzít kontrolu nad vlastním odpadovým hospodářstvím, vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. V Jihomoravském kraji funguje již několik svozových společností vlastněných obcemi.

Ve městech a obcích mohou dnes lidé odevzdávat baterie ve sběrných dvorech, do červených venkovních kontejnerů a stále častěji jsou jim k dispozici také sběrné nádoby přímo na úřadech. Na sběrná místa, která jsou zřizována městskými a obecními úřady, byla uložena celá čtvrtina baterií, které byly...

Třídění odpadů je v České republice na velmi vysoké úrovni. Již 73 % obyvatel ČR aktivně třídí své odpady a míra třídění se stále zvyšuje.

Podle stále přísnějších legislativních nařízení budou muset výrobci elektrozařízení v nejbližších letech navrhovat výrobky tak, aby je bylo možné co nejlépe recyklovat i po skončení jejich živnosti. Jde o tzv. ekodesign. Ten hraje výraznou úlohu i v celkovém konceptu rozšířené odpovědnosti výrobce.

Odpadová legislativa, to je ožehavé téma, které v poslední době hýbe Českou republikou. Návrhy nových zákonů jsou v meziresortním řízení, ale boj o skládkování nekončí.

Dnes je to právě třicet dní, co byl spuštěn web Komunální ekologie.

Ministerstvo životního prostředí tento měsíc odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení Návrhy nového Zákona o odpadech (ZOO), Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VUŽU) a návrh novelizace Zákona o obalech (ZOB), které mají za cíl navýšit míru třídění a recyklace odpadů a...