Reklama

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zařízení MULTIFERM je unikátním řešením, které přináší v několika svých provozních variantách řešení nejen problematiky úpravy biologicky rozložitelných materiálů, ale také problematických druhů odpadů jako jsou čistírenské kaly nebo gastro odpad včetně odpadu z vedlejších živočišných produktů. 


Městys Nový Hrádek leží v krásném podhorském prostředí nedaleko hranic s Polskem. Není v centru zájmu turistů, přesto nabízí nádherné výhledy na Krkonoše a nedaleké Orlické hory.


Na začátku října se v Praze konala mezinárodní konference „Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“.


Využívání chytrých košů na pouliční odpad je jedna z dalších forem, jak se město Prachatice snaží maximálně využít moderní trendy při stále složitějším procesu nakládáni s odpady.


„Poctivou recyklací odpadů občané výrazně ulevili životnímu prostředí.“ Jistě už jste někdy na něco takového v médiích narazili.


Gastroodpady jsou specifickým druhem odpadu, který není dle zákona možné likvidovat na skládkách. Využití ale mohou nalézt po úpravě, hygienizaci, v kompostárnách. Právě technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady a v různých provozních režimech zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů.


Využití sběrového papíru v Česku klesá a v současné době dosahuje kolem 20 %. Samotný sběr papíru naopak neustále roste. Konstatoval to Jaroslav Tymich na konferenci Cirkulární průmysl v České republice.


V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se koná také Den České asociace oběhového hospodářství. Hlavním tématem dne je Cirkulární průmysl v České republice.


Obec Moravany leží v Jihomoravském kraji na okraji Dyjsko-svrateckého úvalu. Žije zde přibližně 2,5 tisíce obyvatel. Vzhledem k rozsáhlé výstavbě bylo třeba změnit také systém nakládání s odpady.


Výstaviště v Brně hostí Mezinárodní strojírenský veletrh. Souběžně s MSV konají i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. 


PARTNEŘI