Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Oběhové hospodářství znamená fundamentální změnu systému

| autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie0

Oběhové hospodářství znamená fundamentální změnu systému

Miloš Kužvart, bývalý ministr životního prostředí z let 1998-2002, zmínil ve svém příspěvku  „Česká kreativita a zavádění oběhového hospodářství", že v oněch letech probíhala pod tlakem evropských požadavků masivní rekonstrukce české legislativy a byly přijaty nové zákony o odpadech, o obalech a další.

Poděkoval MŽP za dosavadní transparentní přípravu nového zákona o odpadech a upozornil, že se stává, že při procesu schvalování může dojít k podstatným změnám. 

Dále hovořil o debatové změně výše skládkovacího poplatku, případné recyklační slevě (nebo vratce) a motivaci obcí k podpoře materiálové recyklace.

Řečník zdůraznil, že přesné znění odstavce 7, par. 21 Zákona č.185/2001Sb. O odpadech je:  „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím předpisem."

„Nejde tedy o zákaz skládkování komunálních odpadů, ale směsnýchkomunálních odpadů a dále využitelných a recyklovatelných odpadů. 

V detailu bývá skryt ďábel - právě ta "směs" - kdy tam bývá leccos materiálově či energeticky využitelného - je důležitá a souvisí s tolik potřebnou transformací nakládání s odpady v České republice."

Nový cíl oběhového hospodářství je ambiciózně nastaven tak, že v roce 2035 bude skládkováno již jen 10% odpadů. „Podle mého soudu je to rozumné, je to správné a jde teď jen o to, aby se to povedlo," řekl Miloš Kužvart. 

Varoval před rozmělněním plánovaných ucelených změn do změti dílčích úprav, které budou mít s principy a hlavně a hlavně s pozitivními efekty oběhového hospodářství pramálo společného z pohledu podnikatelské veřejnosti. Pokud oběhové hospodářství nebude atraktivní pro podnikání, pokus ho zavést selže ke škodě nás všech i budoucích generací.

Varoval dále před vynalézavostí tzv. skládkařské lobby: „Jít cestou JTZ nebo MBÚ ve skutečnosti znamená nepochopení podstaty oběhového hospodářství, v němž jde o fundamentální změnu systému, kterou uvedenými technologiemi není možno docílit. Šlo by jen o prolongaci současného trendu skládkovat nepřiměřeně velké množství odpadů."

Dále hovořil o výši potřebných investic na zavedení systémové změny, důsledném zahrnování externalit, o holistickém - celostním přístupu, rozšířené odpovědnosti výrobců (ekodesign)o nezbytnosti kooperativního modelu a podpoře ze strany státu vytvořením celé řady ekonomických nástrojů.

Celou přednášku Miloše Kužvarta můžete shlédnout na následujícím videozáznamu:

Miloš Kužvart - Česká kreativita a zavádění oběhového hospodářství

Foto: autor

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM