Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce provozující vodovody mohou mapovat spotřebu vody a eliminovat její úniky

| autor: Mgr. Alice Nemčok0

Obce provozující vodovody mohou mapovat spotřebu vody a eliminovat její úniky

Díky nadřazené softwarové aplikaci dnes on-line dálkové odečty umožňují kromě základní evidence stavu vodoměru (respektive spotřeby) sledovat i úniky, mimořádné odběry, apod. Samozřejmostí je export dat pro následné analýzy, porovnávání různých období nebo alarmové funkce.

I z jednoduchého vodoměru (alespoň s impulsním výstupem) tak lze získat stejné informace jako z moderních SMART vodoměrů.

O tom, jak vidí situaci s dálkovými odpočty ve vodárenství i o svých zkušenostech s technologiemi, hovoří Jaromír Charvát, jednatel společnosti SOFTLINK.

Jak se proměnila situace ve vodárenství za posledních 5 let, resp. postoje k dálkovým odečtům?

Dálkovými odečty se již zabýváme od roku 2009, kdy jsme realizovali odečty výběrovým způsobem pro bytové domy, průmysl a logistické parky. Tato oblast za posledních deset let zaznamenala nebývalý rozvoj hlavně v použití radiových technologií. Okolní evropské země v masovém měřítku používají technologii v pásmu 169 MHz, která byla vyčleněna pro telemetrii. Itálie, Francie a Španělsko mají v tomto pásmu plošné instalace s milióny měřidel. V posledních třech letech se objevily technologie LPWAn, které využívají volné pásmo 868 MHz. Plošné dálkové odečty v dnešní době fungují v řadě velkých měst jako je Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, Hradec Králové, atd, ale i v řadě meších měst. Vodárenské společnosti zvažují různé pilotní projekty – reagují tak na požadavky zákazníků, kteří mají zájem vidět do své spotřeby vody a případně eliminovat ztráty a případné havárie.

Zasáhly do systému dálkových odečtů nové technologie, zejména IoT?

Technologie IoT z kategorie LPWAn přinesly další možnosti, jak realizovat dálkový odečet vody. Technologie SIGFOX provozovaná v ČR jako celulární síť umožňuje připojit vodoměr prakticky kdekoliv, avšak jakmile se dostáváme pod úroveň terénu, spolehlivost přenosu prudce klesá. Dostupnost služby se pohybuje okolo 70 %. Technologie LoRa má určitou výhodu, že lze stavět lokální sítě, tím lze zlepšit dostupnost služby, nicméně problém s mimoúrovňovým připojením zůstává. Pro dálkové odečty, kde máte velkou hustotu vodoměrů je výhodné použít zmíněnou technologii na 169 MHz, kde je povolen výkon až 500 mW, což dává možnost dálkově odečítat vodoměry v šachtách a sklepních prostorách domů. Pro výběrové měření se v současné době jeví jako spolehlivá technologie NB IoT, která je založena na sítích mobilních operátorů. Pokrytí signálem je téměř 100% a dostupnost služby velmi vysoká.

Jaká je nejčastější motivace k zavedení dálkových odečtů z pohledu koncového zákazníka?

Stále více zákazníků má zájem o spotřebu vody ve své firmě nebo v domě. Ekonomická hlediska dnes stále více převyšuje otázka racionálního hospodaření s vodou. U větších odběratelů je to i otázka bezpečnosti provozu, úniky a havárie jsou stále velkým nebezpečím. Uniky vody většinou způsobí velké sekundární materiální škody.

Nejsou všechny tyto technologické vymoženosti drahé?

Pochopitelně cena dálkového odečtu má zásadní vliv na jejich zavádění. Určitě zvyšuje náklady na jedno odběrné místo a u malých odběrů to je zjevně nerentabilní. Měření výběrovým způsobem, kde se osazují větší odběry již rentabilní je, protože lze poskytnout zákazníkovi služby s přidanou hodnotou, jako monitoring, alarmový systém, které si zákazníci rádi připlatí.

Více se o problematice bude hovořit na konferenci Financování vodárenské infrastruktury 2020 dne 4. 2. 2020.

Foto: B.I.D.services archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ