Obce přechází na zimní svoz bioodpadu

| autor: Hana Tomášková0

hneda_popelnice.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Vzhledem k nadcházející zimní sezoně přecházejí obce na sníženou frekvenci svozu bioodpadu. Nádoby na bioodpad nejsou již v tomto období tak často využívané.

Co nařizuje obcím vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů?

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.

Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

Obec může provádět oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu mimo jiné prostřednictvím sběrných dvorů.

Města a obce přechází na zimní režim svozu bioodpadů

Liberec: Vratislavice nad Nisou

S blížící se zimou provádí pracovníci technického střediska pravidelnou údržbu obecní zeleně. Z travnatých ploch a komunikací odstraňují spadané listí. Ořezávají a kosí náletové dřeviny a prořezávají keře na sídlišti Zámecký vrch, aby nebránily v zimní údržbě.

27. listopadu proběhne letos poslední svoz bioodpadu. Město proto již s předstihem upozornilo občany, že s přicházejícím obdobím vegetačního klidu přestanou být hnědé nádoby na likvidaci bioodpadu vyváženy a nebudou vydávány nové popelnice. Město proto doporučuje majitelům, aby nádoby uschovali na jaro, kdy bude svoz opět pokračovat.

Horní Bludovice v Moravskoslezském kraji

Jako každoročně byl ve 47. týdnu (16. – 20. 11. 2020) ukončen svoz pytlovaného bioodpadu, a to v souladu s oznámeným Orientačním svozovým kalendářem 2020 pro tříděný odpad. Svoz pytlů s bioodpadem bude zahájen opět v dubnu 2021, a to v týdnu od 12. 04. 2021.

Rovněž byl ukončen vývoz hnědých kontejnerů s bioodpadem, a to ke dni 23. 11. 2020. Svoz těchto kontejnerů bude opět zahájen v dubnu 2021, a to od 12. 04. 2021

Zlín

Poslední svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu od rodinných domů se má uskutečnit v týdnu od 23. do 27. 11. Následně bude svážen směsný odpad každý týden až do konce měsíce března 2021, kdy bude svoz BRKO opět obnoven.

Kralovice v Plzeňském kraji

Město uvádí, že svoz bio popelnic bude probíhat do 30. 11. 2020, s ohledem na počasí, dle stanoveného intervalu. Zároveň nechybí upozornění, že v případě větších ranních mrazíků se svoz nebude moci uskutečnit s ohledem na možné poničení nádob.

Frýdek – Místek

Svoz nádob na bioodpad od rodinných domů bude probíhat až do pátku 27. 11. 2020, kdy proběhne poslední letošní svoz. Svoz bioodpadů bude poté pokračovat v příštím roce. Z toho důvodu město žádá občany, aby si přidělené nádoby přes zimu uschovali.

Opava

Město zajistilo pro občany dva kontejnery na podzimní úklid na pondělí 16. listopadu. Sloužily pro úklid listí, menších větví a shrabky.

Na základě rozhodnutí vedení Statutárního města Opavy bude ukončen svoz biologicky rozložitelného odpadu Opavě a v městských částech v rámci sudého týdne 23. - 27. 11. 2020 (48. týden) a v rámci lichého týdne 30. 11. - 4. 12. 2020 (49. týden). Technické služby upozorňují, že v průběhu zimních měsíců mají občané města Opavy i nadále možnost odložit BRKO odpad na třech městských sběrných dvorech.

LOGO OBCEJINAK FINAL (1).jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.