Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce mohou své odpady uplatňovat na trhu a těžit z toho. Proč se tak zatím neděje?

| autor: Pavel Mohrmann0

obchod s odpady

Jen velmi málo obcí nakládá se svými odpady tak, že s nimi obchoduje. Nový zákon ale takovou činnost podporuje. Největší překážkou je ale zvyk a nedostatečná informovanost obcí o možnostech.

Existují nicméně výjimky, které dokazují, že obchodovat s vlastním odpadem není tak složité a pro obec, respektive obecní rozpočet na odpady, je to výhodné. Podrobněji jsme tuto problematiku probrali v krátkém rozhovoru s Miroslavem Jakušem ze společnosti Inisoft, s.r.o.

Co může obcím přinést obchodování s vlastními odpady?

Přineslo by jim to vyšší výnosy při hospodaření s nimi. Ty sice budou provázeny i vyššími výdaji, avšak bilance by měla být ve prospěch výnosů. Pod obchodováním s odpady ze strany obcí si lze představit zobchodování zejména toho odpadu, který se dá zpeněžit, tedy který je pro jiné podniky surovinou. Jde tedy například o plasty, kovy, sklo, papír, ale třeba i dřevo nebo kompost. Další velmi zajímavou komoditou jsou opětovně použitelné předměty, u kterých se předešlo zařazení mezi odpady, takzvané „reuse“ předměty.

Kromě lepšího hospodářského výsledku lze hovořit i o pozitivních sociálních aspektech. Obchodování s odpady totiž bývá doprovázeno zaměstnáváním nových pracovníků, často z řad osob se zdravotním hendikepem anebo penzistů atp. V případě provozování reuse center a reuse pointů jsou podpořeny správné návyky občanů a dále také nízkopříjmové skupiny občanů, samoživitelé a další.

Proč ještě obce se svými odpady tolik neobchodují a jaké mají možnosti?

Historicky se obce v maximální míře spoléhaly na služby, které jim nabízely různí odběratelé odpadů. Bylo to přirozené, trh s odpady de facto nefungoval, většina byla skládkována nebo energeticky využita. Nyní je již situace jiná. Místo tzv. železných nedělí a různých dalších způsobů sběru jsou zřizovány sběrné dvory. V rámci nich sem tam najdeme třídící linky, lisy, kompostiště, vlastní sběrné nádoby, vlastní dopravní prostředky pro svoz a pro následnou dopravu odpadů k odběratelům. Ti přitom u aktivního podnikání s odpady nejsou stabilní, ale mění se dle podle toho, kde jsou lepší podmínky odběru odpadů.

S příklady takto podnikajících obcí se můžeme již pár let setkávat na různých odborných konferencích. Stále jde ale spíše o světlé výjimky. Jsem přesvědčen, že je to dáno tím, že téměř 76 % našich obcí má do 1000 obyvatel, často s minimálním množstvím úředníků a s minimálními příjmy. I proto sběrný dvůr coby registrované zařízení pro nakládání s odpady je u těchto obcí téměř vždy výjimkou. Další velkou skupinou jsou obce mezi 1.000 a 5.000 obyvateli, kterých máme v České republice téměř 20 %. Zde již sběrné dvory bývají, přesto se ale u nich s aktivním obchodováním s odpady spíše nesetkáme. Myslím si ale, že se blýská na lepší časy. Čím dál častěji se u těchto v součtu téměř 96 % obcí setkáváme se sdružování právě za účelem optimalizace nakládání s odpady a také pro získání lepších vyjednávacích podmínek při aktivním obchodování s odpady.

Necelých 5 % obcí jsou ty, které již většinou mají vlastní technické služby a aktivní podnikání s odpady lze u nich předpokládat. Přesto například reuse center nacházíme stále velmi málo. Je to škoda, protože reuse centra lze považovat za jeden z nejsnazších a nejefektnějších způsobů, jak začít při hospodaření s odpady aktivně obchodovat a mají zmíněné vhodné sociální efekty. Podle naší zkušenosti přitom měsíční příjmy z provozování reuse centra v rámci střídmě navštěvovaného sběrného dvora v 15 tisícovém městě mohou dosahovat i kolem 30.000 Kč. V případě, že je reuse centrum umístěno v rámci hojně navštěvované obchodní zóny, měsíční příjmy z něj se mohou vyšplhat i na více než 500.000 Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert