Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obce a bioodpad I.: Bioodpad nepatří do směsného komunálního odpadu

| autor: Pavel Mohrmann0

Obce a bioodpad2
zdroj: redakce

Projekt série článků na témaObce a bioodpad vznikl na základě vědomé nutnosti opakovaně informovat vedení obcí a měst a také obyvatele o tom, co je bioodpad a jaký se něm ukrývá potenciál.

Biologicky rozložitelný odpad obecně nazývaný jako bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír). Jedná se o odpad jehož respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1 000 O2/kg spal. látek/h. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný odpad.“ Tímto způsobem definuje bioodpad Wikipedie.

Náš edukační projekt ale představí bioodpad především jako materiál, který se dá celkem jednoduše vytřídit, zpracovat a využít, tedy recyklovat.

Existují různé druhy bioodpadu a společně s tím i různé způsoby jeho zpracování. Máme bioodpady ze zeleně , z obecních i soukromých pozemků, které se buď kompostují, mohou se ale také energeticky využívat. Dále máme odpady z kuchyní. I v tomto případě se jedná o celkem dobře kompostovatelné odpady, pokud jde o rostlinnou složku. Kuchyňské odpady mohou zahrnovat i živočišné složky, které jsou nejen z hlediska fyzikálně chemického, ale i legislativního, trochu složitější na zpracování a kladou na zpracovatele přísnější požadavky.

Dalším druhem biologicky rozložitelného odpadu je gastroodpad. Jedná se vlastně o tentýž odpad, jako odpad kuchyňský, ale je možné si pod ním představit již hotová jídla, které nebyla udána. Tento odpad je vhodný k energetickému využití v bioplynových stanicích.

Vzhledem k tomu, že technologií zpracovávající bioodpady je celá řada, měli bychom si v ideálním případě vybrat, kterou využijeme. Můžeme je kompostovat nebo po vysušení bioodpad energeticky využívat v zařízeních pro energetické využití odpadu anebo využívat energii bioodpadu v bioplynových stanicích.

Vše si podrobně představíme v následujících tematických článcích, které budou vycházet v příštích měsících:

 1. Význam odděleného sběru bioodpadu.
 2. Druhy bioodpadu a jeho třídění.
 3. Svoz bioodpadu.
 4. Rostlinný odpad.
 5. Kuchyňský odpad.
 6. Živočišný odpad.
 7. Využití bioodpadu.
 8. Náklady na bioodpad.
 9. Předcházení vzniku bioodpadu.
 10. Specifika domácího kompostování.
 11. Komunitní kompostování.

Seriál článků v projektu Obce a bioodpad doprovodí série podcastů na stejná témata, kde budeme zpovídat hosty - odborníky na biologicky rozložitelné odpady. Ukážeme příklady dobré praxe v obcích, necháme promluvit i Ministerstvo životního prostředí a ukážeme „jak na to“.

Zásadním a hlavním cílem tohoto projektu je podpořit odklon bioodpadu ze skládek a využít jeho potenciálu, a to při jeho návratu na zemědělskou půdu nebo ve formě energie bioplynu či při výrobě tepla a elektřiny.


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ_3.width-700

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert