Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Občané už nebudou muset s plechovkami na sběrný dvůr

| zdroj: Pardubice0

Občané už nebudou muset s plechovkami na sběrný dvůr

„Kovové obaly spolu s plasty tvoří nezanedbatelnou část odpadů snad ve všech domácnostech. Plechovky od nápojů a potravin či různé konzervy často končily v popelnicích a kontejnerech určených pro komunální odpad. Věřím, že obyvatelé tuto novinku v podobě kombinované separace uvítají a přispějí svou zodpovědností k tomu, aby se maximum odpadu z jejich domácnosti vrátilo zpět do oběhu a bylo využito jako surovina k recyklaci,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za životní prostřední Jan Nadrchal s tím, že větší kovové nádoby, jako jsou hrnce a jiné kovové výrobky, budou i nadále patřit pouze na sběrné dvory. Těch mají obyvatelé Pardubic k dispozici celkem devět, a to v Dražkovicích, areálu SmP na Hůrkách, Nemošicích, Ohrazenicích, Rosicích nad Labem, Svítkově, Pardubičkách, Na Staré poště a Polabinách. Možnost využití všech separačních dvorů k ukládání kovových odpadů přitom pro občany i nadále platí za stejných podmínek jako doposud.

Kombinovaná recyklace plastů a kovových obalů řeší problémy spojené nejen s místem v rámci kontejnerových stání, ale i se samotným svozem. „Instalování samostatné nádoby na tyto kovové obaly by nutně znamenalo zábor dalšího veřejného prostranství a kontejnery by musely být obsluhovány speciálním vozem vyhrazeným přímo pro tuto komoditu. Tříkomoditním sběrem však tyto komplikace odpadají, jelikož vše bude svezeno jedním vozem na třídicí linku v rámci jedné svozové trasy, a to bez dalších vícenákladů,“ dodává náměstek Nadrchal.

Služby města Pardubic budou stávající žluté nádoby od 1. července, kdy bude tento tříkomoditní sběr recyklovatelných odpadů spuštěn, postupně označovat speciální samolepkou. „Odpad z těchto žlutých kontejnerů následně poputuje na třídicí linky, kde bude roztříděn na jednotlivé komodity, které budou využity jako vstupní surovina k další recyklaci. Občany proto prosíme, ať se separací kovových obalů do žlutých nádob počkají do 1. července, kdy budou třídicí linky po technologické stránce na tříkomoditní sběr plně připraveny,“ popisuje fungování nového systému místopředseda představenstva Služeb města Pardubic Aleš Kopecký a dodává, že kovové obaly by neměly být znečištěny od zbytků potravin či chemických látek. Pardubice navíc za systém odděleného sběru kovů získají podporu od kolektivního systému EKO-KOM a.s., který bude každou nádobu čtvrtletně dotovat částkou 30 korun. Město tak ročně získá navíc až 120 korun za každý takový veřejně přístupný kontejner. Za rok se tak bude jednat o částku téměř 78 tisíc korun.

Magistrát spolu se SmP se snaží komfort služeb ve městě neustále zvyšovat, například navyšováním počtu kontejnerů na separovaný odpad, kterých je po městě v současné době rozmístěno již 1520. Zároveň se zvyšuje i počet výsypů těchto nádob. Obyvatelé mají dále k dispozici celkem devět separačních dvorů, kde mohou odkládat veškeré druhy roztříděného komunálního odpadu. Na území města také dále funguje oddělený sběr elektroodpadu, bioodpadu ze zahrad, šatstva a nejnověji i jedlých olejů. Zhruba třetina odpadů, které obyvatelé města vyprodukují, se tak vrací k opětovnému využití.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert