Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

O těžbě dřeva rozhoduje kůrovec a sucho

| zdroj: Pardubice0

O těžbě dřeva rozhoduje kůrovec a sucho

V roce 2019, stejně jako v roce předchozím, v pardubických lesích dostala před mýtní těžbou přednost likvidace stromů napadených kůrovcem a těch, které nedokázaly odolat dlouhodobému suchu, případně náporu větru (takzvaná nahodilá těžba). Celkem tak z městských lesů správci loni vytěžili přes 2600 metrů krychlových dřeva, převážně smrkového a borového. Vzhledem k přesycenému trhu se dřevem zůstala jeho část na lesních skládkách. Palivové dřevo město prodává prostřednictvím Služeb města Pardubic (http://www.smp-pce.cz/61/Prodej_palivoveho_dreva/), povolení k bezplatnému sběru zbytků po těžbě vydává odbor životního prostředí pardubického magistrátu.

Po nahodilé těžbě v roce 2018 vzniklo v pardubických lesích, konkrétně na závodišti, ve Studáneckém lese a v Nemošickém lese, celkem na 3,34 ha holin.  Při jejich obnově v loňském roce lesníci vysázeli 24.790 nových sazenic. Vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám převažují ve výsadbě duby a javory, jehličnany jsou zastoupeny jedlemi.

Kromě toho lesní hospodáři v loňském roce pokračovali v pěstebních zásazích v lesních porostech, v rámci zvyšování rekreačního potenciálu lesů odstraňovali podrosty podél cest ve Studáneckém, Spojilském a Svítkovském lese a připravili projektovou dokumentaci na obnovu a pročištění odvodňovacích příkopů ve Studáneckém lese.

„Hospodaření v městských lesích se řídí lesním hospodářským plánem, který máme schválený pro období 2015 – 2024. Již dva roky se v našich lesích těží pouze kůrovcové dřevo a souše, podobně tomu bude i letos. Přemnožený kůrovec stále decimuje české lesy a nevyhýbá se ani těm našim. Momentálně probíhá těžba posledního souvislého smrkového porostu v Nemošickém lese, v ostatních lokalitách se smrk vyskytuje již jen v malých skupinkách,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Na loňské holiny budou lesáci potřebovat více než 12.000 sazenic. Jejich výsadba již byla v těchto dnech zahájena. „Vedle běžných pěstebních zásahů nás také čeká rozsáhlejší zdravotní a výchovný zásah ve Svítkovském lese, podél plotu společnosti PARAMO, kde některé dřeviny již zasahují nad oplocení a začínají ohrožovat majetek společnosti,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Město Pardubice je vlastníkem 463 hektarů lesů. Pro řadu obyvatele města jsou místem odpočinku a relaxace, proto jsou zařazeny do kategorie příměstských lesů se zvýšenou rekreační funkcí.  Město jejich rekreační potenciál postupně rozvíjí. Po rekonstrukci lesoparku Dukla, kde bude letos dosázeno 38 dubů, lip a buků, začne letos výstavba mlatových cest ve Studáneckém lese.

Foto: zdroj město Pardubice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert