Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nymburk se vydal cestou energetických úspor s Paktem starostů pro klima a energii

| zdroj: Nymburk0

aktuality
zdroj: Nymburk

Město na základě rozhodnutí zastupitelstva uzavřelo s MAS Podlipansko, o.p.s. Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem na spolufinancování projektu „Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii“.

„Chceme být energeticky zodpovědní a připravení na nové projekty a dotační výzvy. Tento krok nám pomůže k energetickým úsporám a například vytvoření energetické bilance jednotlivých objektů města. Ta je dnes zásadní výhodou při žádosti o dotaci také na rekonstruované objekty. Díky Paktu starostů Podlipanska pro klima a energii budeme mít připravené podklady například pro podání žádosti o dotace na fotovoltaiku, elektromobily a podobné,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Hlavním cílem Paktu je snížení emisí CO2 o 55 procent do roku 2030 a to oproti stanovenému výchozímu roku 2018. Toho dosáhneme zpracováním a následným plněním Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP z angl. Sustainable Energy and Climate Action Plan), který bude obsahovat výchozí emisní bilance, dále návrh konkrétních opatření zmírňujících dopady klimatických změn, návrh adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Obce musí mimo jiné doložit spotřebu energií a paliv v obecních (městských) budovách, informace o vozovém parku, pasporty soustav veřejného osvětlení a investiční akce v této oblasti. Další náplní projektu je jednou ročně organizace Místních dní pro klima a energii. Nymburk je jedním ze třinácti zapojených měst a obcí a jeho podíl na vlastních nákladech na projekt činí 160 tisíc korun.

MAS Podlipansko se k nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí připojilo vloni na jaře a Nymburk je součástí pilotního projektu. Více se o něm dočtete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert