Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Novým ředitelem CENIA je Jiří Valta

| zdroj: MŽP0

mzp_CENIA_Valta_Jiri03
zdroj: mzp.cz

Novým ředitelem České informační agentury životního prostředí (CENIA) se stal Jiří Valta, dosavadní vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství CENIA. Na základě veřejného výběrového řízení jej 17. června jmenoval do funkce ministr životního prostředí Petr Hladík.

„CENIA má v oblasti dat o životním prostředí naprosto unikátní postavení, a to nejen pro MŽP, ale i pro celou vládu. Proto má být výkonnou datovou základnou a vysoce odbornou servisní agenturou, na jejíchž výstupech se staví politiky a strategie v celé oblasti životního prostředí. Jde hlavně o oblasti s vysokou prioritou, jako jsou odpadová data, IPPC, REACH, ohlašovací povinnost soukromých subjektů nebo shromažďování dat o vývoji jednotlivých složek životního prostředí u nás. Děkuji dočasně pověřenému řediteli Janu Práškovi za to, že provedl CENIA obdobím nutné a potřebné transformace a přeji novému řediteli, aby se mu podařilo uskutečnit jeho vize,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Chci rozvíjet CENIA jako dynamickou a efektivní organizaci, která poskytuje servisní a expertní služby zřizovateli, tedy Ministerstvu životního prostředí. CENIA se pod mým vedením zaměří na využívání nejnovějších technologií a postupů pro vývoj resortních agendových systémů. Cílem je vybudovat agenturu postavenou na vysoké odbornosti pracovníků, vytvářející informace s přidanou hodnotou získanou ze sběru a zpracování dat a jejím expertním vyhodnocením. Děkuji za nelehkou práci současnému pověřenému řediteli Práškovi, a jsem rád, že bude pokračovat v roli zástupce ředitele," říká nově jmenovaný ředitel CENIA Jiří Valta.

Nový ředitel se chce zaměřit především na vývoj a rozvoj agendových informačních systémů jako je GEOPORTÁL, který umožňuje na jednom místě vyhledat prostorové informace, zejména mapy se speciálním obsahem, nebo systém na zveřejňování informací o posuzování vlivu nejrůznějších projektů na životní prostředí (Informační systém EIA). CENIA by také měla rozvíjet přidanou hodnotu spravovaných dat, zejména jejich socio-ekonomický rozměr, tak aby MŽP mohlo ještě více využívat datovou základnu pro rozhodování v nejrůznějších oblastech.

Ing. Jiří Valta má dlouhodobé pracovní zkušenosti z oblasti projektového řízení datových systémů zaměřených především na odpady a oběhové hospodářství. Vedle CENIA spolupracoval s Technologickou agenturou České republiky a působil také v soukromém sektoru. Vystudoval Fakultu lesnickou a environmentální na České zemědělské univerzitě v Praze.


Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím hlavním úkolem je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů. CENIA tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby a spravuje a provozuje řadu informačních systémů.

Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností, věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství a provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. V ČR je CENIA kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE.

Restrukturalizace agentury CENIA spočívala v redukci agend a úvazků, snížení provozních nákladů a převedení agend do jiných resortních organizací, na MŽP a jiné resorty. CENIA nadále plní výkonné agendy spojené přímo s výkonem státní správy a koordinací vůči Evropské agentuře životního prostředí (European Environment Agency, EEA).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ