Reklama

26. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: redakce

Nové sběrné středisko chystají v Žabovřeskách

V Žabovřeskách na ulici Sochorova by mělo vzniknout nové sběrné středisko, které nahradí to dočasné. Nové sběrné středisko bude vystavěno a provozováno v souladu s technickými i hygienickými standardy a umožní občanům pohodlně odkládat různé druhy odpadů. Rada města Brna schválila jeho vybudování v letošním roce a jeho dokončení se plánuje do roku 2020.

Nově budované zařízení bude od stávajícího provizorního vzdáleno asi 150 metrů a vznikne v prostoru vymezeném ulicemi Sochorova, Kníničská a tramvajovou tratí," vysvětluje předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder a upřesňuje: stavební pozemek je v současné době bez využití a nabízí manipulační plochu o rozloze necelých 1 600 m2. Kromě modernizace střediska tak dojde i k navýšení jeho kapacity tak, aby občané v případě přeplněnosti kontejnerů nemuseli hledat jiné sběrné středisko. Podle harmonogramu prací bude realizace projektu probíhat od září 2019 do konce roku 2020. Investiční náklady na vybudování sběrného střediska jsou téměř 7,5 milionu korun. Z toho 85 procent způsobilých investičních nákladů bude kryto z dotace Státního fondu životního prostředí."

V současné době je v Brně 37 sběrných středisek, což je v rámci České republiky výrazný nadprůměr. Odkládat je zde možné například chemikálie, zbytky čisticích prostředků, ale i velkoobjemový odpad nebo stará elektrická zařízení, jako jsou varné konvice, ledničky, sporáky a další. Některá z nich přijímají i stavební suť a pneumatiky.

Při rozšiřování sítě sběrných středisek klademe důraz na jejich smysluplné rozmístění. Důležité je pro nás nejen to, aby střediska sloužila co největšímu počtu občanů, ale taky aby měl každý nějaké sběrné středisko odpadu v pohodlné dojezdové vzdálenosti od domova,“ dodává Filip Leder.

Brněnští radní letos schválili i spolupráci mezi společností SAKO a městem při přípravě dalších dvou sběrných středisek a to na ulici Slaměníkova (MČ Maloměřice a Obřany) a Lazaretní (Židenicích).

 

Zdroj: TZ SAKO

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI