Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nové nařízení města Olomouc reaguje na novelu energetického zákona, míří proti energošmejdům

| zdroj: Olomouc.eu0

aktuality.jpg
zdroj: Olomouc.eu

Zákaz některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory v energetických odvětvích. Od 1. července 2022 nabývá účinnosti nové nařízení města Olomouce a míří proti nepoctivým praktikám tzv. energetických šmejdů.

Účelem nového nařízení je eliminovat aktivity nepoctivých prodejců nebo zprostředkovatelů dodávek energií, kteří se snaží pod různými záminkami vnutit zákazníkovi podpis smlouvy či plné moci k vyhledání nového dodavatele. V době, kdy ceny energií rostou a někteří dodavatelé kvůli situaci na trhu ukončují činnost, se navíc problémové případy množí. „Vydání takového nařízení, které dokáže lépe ochránit spotřebitele, nám umožnila novela zákona, která stanovuje nové podmínky pro působení dodavatelů energií a především zprostředkovatelů, s nimiž se pojí většina stížností,“ objasnil smysl nařízení tajemník olomouckého magistrátu Jan Večeř.

Novým městským nařízením (č. 8/2022) se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, a to jak podomní, tak i pochůzkovou formou na celém území města Olomouce. „Důvodem k vydání je skutečnost, že s účinností od letošního 1. července bude zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích, na základě novely zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně energetického zákona, vyjmuta z režimu živnostenského podnikání a nebude se na ni vztahovat regulace prostřednictvím stávajícího tržního řádu,“ popsal princip vedoucí živnostenského odboru magistrátu Zdeněk Machalíček.

Pokud by se někdo dopustil porušení nového městského nařízení, je na jeho počínání pohlíženo jako na přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který je možno uložit pokutu do 100 tisíc korun. „Dohled nad dodržováním nařízení budou provádět pracovníci magistrátu a strážníci Městské policie Olomouc, které je možno kontaktovat na lince 156,“ doplnil vedoucí živnostenského odboru Machalíček.

Podle aktuální novely energetického zákona se od 1. července 2022 zprostředkovatelská činnost v energetice stává novým druhem podnikání. Zprostředkovatelé budou moci působit na energetickém trhu pouze s oprávněním od Energetického regulačního úřadu a budou zapsáni v registru. Pro získání oprávnění bude muset zprostředkovatel splnit několik podmínek, například mít vzdělání a praxi v energetice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy