Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nová kanalizace za 16 a vodovod za 7,5 milionu ve Vítkově

| zdroj: SmVaK Ostrava0

aktuality.jpeg
zdroj: SmVaK Ostrava

Vítkov má v ulici Nová zmodernizovaných 291 metrů kanalizační stoky a související infrastruktury. Ta byla vybudována v polovině 50. let uplynulého století a její nevyhovující technický stav působil problémy v systému odvádění odpadních vod v dané lokalitě. Výměnou prošlo také více než 300 metrů vodovodního řadu v dané ulici.

„Potrubí bylo vybudováno z kameniny v různých profilech od DN 300 do DN 500, které jsme během modernizace sjednotili. Atypické revizní šachty byly poškozeny, další skryté šachty s usazovacími jímkami omezovaly kapacitu stoky. Řádný provoz rovněž komplikovaly neodborné lokální opravy v minulosti. Při vyšší hladině podzemní vody jsme také v důsledku špatného technického stavu potrubí pozorovali infiltraci nežádoucích balastních vod do kanalizace,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během modernizace bylo otevřeným výkopem vyměněno 291 metrů stoky a související infrastruktury, kdy bylo nahrazeno 10 atypických revizních šachet standardními revizními šachtami DN 1000 z betonu. Přepojeno bylo 40 kanalizačních přípojek a obnoveny byly tři uliční vpusti.

Rekonstrukce kanalizační stoky probíhala v koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici. Potrubí z šedé litiny z poloviny 60. let minulého století bylo vyměněno za potrubí stejného profilu DN 100 z tvárné litiny. Přepojeno bylo také 15 vodovodních přípojek, z toho dvě byly vyměněny. Náklady dosáhly téměř 7,5 milionu korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo