Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Norské fondy se rozjíždí. Dotační výzva Trolltunga posílí mezinárodní spolupráci na ochraně životního prostředí

| autor: SFŽP0

Norské fondy se rozjíždí. Dotační výzva Trolltunga posílí mezinárodní spolupráci na ochraně životn

Podpořit vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi Norskem a Českem v oblasti životního prostředí – to je cílem nové dotační výzvy z Bilaterálního fondu, nazvané podle známé norské přírodní atrakce „Trolltunga“.

Obě země, Norsko i Česko, se potýkají v oblasti ochrany životního prostředí s řadou výzev, které lze řešit ve vzájemné spolupráci. Ať je to klimatická změna, znečištění ovzduší, zatížení vodstva mikropolutanty či úbytek biodiverzity, vzájemná výměna a sdílení zkušeností v těchto oblastech jsou pro obě strany přínosné a již v předchozích obdobích byly velmi oceňovány.

„Na tyto úspěchy chceme jako nový zprostředkovatel Norských fondů navázat a s pomocí prostředků z Bilaterálního fondu partnerství norských a českých institucí v oblasti ochrany životního prostředí účelně rozvíjet,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Na bilaterální iniciativy je vyčleněno v rámci první výzvy programu Životní prostředí 2,6 milionu korun (100 000 EUR). Výzva čerpá prostředky z tzv. Bilaterálního fondu, který se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce mezi Českem a Norskem. Cílem tohoto podpůrného nástroje, jež vznikl v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021, je podpořit rozvoj nových pracovních kontaktů, prohlubování stávající spolupráce či vytváření sítě pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí.

Finanční prostředky pomohou například uhradit vzdělávací stáže, aktivní spolupráci na přípravě mezinárodních konferencí či organizaci přípravných setkání českých a norských partnerů pro realizaci budoucích projektů v rámci Norských fondů. Prostředky je možné využít i ke sběru dat a zpracování zpráv, studií a publikací včetně jejich prezentace, dále na propagační kampaně, výstavy a materiály se společnými tématy obou zemí.

Výše podpory se pohybuje od 26 do 390 tisíc korun podle zaměření a rozsahu aktivity.Výhodou je, že dotace pomůže žadateli pokrýt veškeré náklady na iniciativu, tedy 100 procent způsobilých výdajů. Podmínkou pro získání podpory z Bilaterálního fondu je existence norského partnera a vazba iniciativy na ochranu životního prostředí,“ upřesňuje Petr Valdman s odkazem na specifikaci podmínek v textu dotační výzvy. Dalším specifikem Bilaterálního fondu je kromě výše grantu také jednodušší systém pro podávání a vyhodnocování žádostí o podporu.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 3. července až do vyčerpání alokace přes online formulář v sekci „Calls for Proposals“ na webu bf.sfzp.cz, který se věnuje výhradně bilaterální spolupráci v rámci programu Životní prostředí. Podmínkou k podání žádosti je registrace obou partnerských subjektů, českého i norského, do webové partnerské databáze. O příspěvek mohou žádat veškeré subjekty a organizace založené v Česku nebo Norsku jako právnické osoby. Žadatelem nemůže být fyzická osoba.

Oblast životního prostředí je v aktuálním programovém období Fondů EHP a Norska jednou z prioritních oblastí, do které míří největší část prostředků z celkových 5 miliard korun určených pro Českou republiku. Zhruba 800 milionů korun pomůže financovat inovativní řešení v ochraně ekosystémů, monitoring znečištění ovzduší, aplikaci pilotních opatření v boji proti znečištění vodních toků zbytky léčiv či zmírňování negativních projevů změny klimatu v sídlech.

Další informace

1. výzva Bilaterálního fondu NF „Trolltunga“

Foto: Skalní útes Trolltunga je jedním z nejkrásnějších skalních útesů v Norsku. zdroj: SFŽP ČR

Poznámka: Skalní útes Trolltunga neboli Trolí jazyk je jedním z nejkrásnějších a také nejfotografovanějších skalních útesů v Norsku. Ční nad fjordem Ringedalsvatnet ve výšce 700 metrů v pohoří Skjeggedal na jihozápadě Norska. Vyhlídka ze špičky trolího jazyka přiláká i přes náročnou desetihodinovou túru každoročně tisíce turistů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ