Reklama

27. 3. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Středočeský kraj

Na Krajském úřadě se rozdávaly certifikáty „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“

V budově krajského úřadu se dnes setkali koordinátoři environmentální výchovy ze středočeských mateřských, základních a středních škol. Zástupci vzdělávacích ústavů, které jsou v oblasti environmentální výchovy nejaktivnější, získali certifikáty „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“, jimiž se mohou pyšnit po dobu následujících tří let.

Setkání, které organizuje společně se Středočeským krajem také Klub ekologické výchovy, se uskutečnilo již po jedenácté, přičemž zmíněné certifikáty se udělovaly pošesté. Nad akcí má záštitu náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí Miloš Petera (ČSSD).

Držitelé certifikátů se o ně museli zasloužit v soutěži, která se vyhlašuje vždy na jaře. Školám jsou poté rozeslány v průběhu dubna až září dotazníky a ty se vracejí do poloviny prosince. Loni se přihlásilo celkem 46 škol, z nichž byly dvě mateřské, sedm bylo zároveň mateřských a základních, deset čistě základních, dvě gymnázia a pětadvacet bylo odborných škol a učilišť.

„Školy ucházející se o certifikát se věnují nejen problematice třídění odpadů, na což se představy lidí o environmentální výchově nejčastěji zplošťují. Kromě toho udržují povědomí o lidových tradicích a zvycích, připomínají si významné dny jako je Den Země, spolupracují s ekocentry, vytvářejí partnerství se školami z jiných regionů nebo ze zahraničí, sledují ekostopy, pořádají výstavy, jezdí na výlety do chráněných krajinných oblastí, do zoologických zahrad nebo do čistíren odpadních vod či elektráren,“ shrnuje vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství Středočeského kraje Věra Chobotová. Ta také připomněla, že se certifikáty udělují ve třech stupních podle dosažené úrovně enviromentální výchovy.

V rámci setkání byl vyhlášen další, v pořadí už sedmý, ročník soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“, účastnící se dozvěděli informace o kvalitě a bezpečnosti potravin, o zdraví a životním stylu, o tradiční akci České společnosti ornitologické Pták roku 2018 a podobně.

 

 

Úvodní foto ilustrační Pixabay

Foto z předávání: Středočeský kraj

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI