Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Na boj proti suchu v lesích poskytne Zlínský kraj dalších 7,5 milionu korun

| zdroj: Zlínský kraj0

pat-whelen-tlNB1nanUxc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Radní Zlínského kraje schválili udělení dotací na budování opatření proti dopadům sucha v lesích. Mezi 14 žadatelů rozdělí celkem 7,5 milionu korun.

„Zlínský kraj pomáhá k budování opatření na zadržování vody v lesích a krajině už několik let. Od roku 2017 kraj podpořil přes tři sta takových projektů. A budeme v tom nadále pokračovat. Nechceme, aby příští generace kvůli změnám klimatu žily ve stepi. Nejlepší způsob, jak bojovat proti vysychání krajiny a oteplování klimatu, je pečovat o lesy a vodu zadržovat v nich,“ uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za oblast životního prostředí.

Finanční podporu mohou lesní hospodáři využít k rekonstrukci a doplnění objektů odvodnění lesních cest, jako jsou drenáže, trativody, propustky, pramenné jímky, vsakovací objekty a protipožární nádržky. Dále je možné z příspěvků hradit zřízení ostatních částí stavby nutných pro zajištění stability tělesa cesty: rigoly, drenáže, záhozy, rovnaniny, opěrné a zárubní zdi, úpravy zářezových i násypových svahů včetně jejich protierozní ochrany. Příspěvek lze čerpat také na stavební a technická opatření k zachování nebo zlepšení kvality vody v povodí vodárenských nádrží.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ