MŽP: Přehled prováděcích předpisů. Jak je to s termíny?

| autor: Hana Tomášková0

paragraf4.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V souvislosti s novou legislativou pro odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly připravuje Ministerstvo životního prostředí celkem šest vyhlášek.

Podrobněji pro nás shrnul jednotlivé vyhlášky a termíny Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí:

K zákonu o odpadech budou tři prováděcí předpisy: vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení jejich nebezpečných vlastností, vyhláška k asfaltovým směsím, vyhláška k nakládání s odpady.

K zákonu o výrobcích s ukončenou životností budou dvě vyhlášky: vyhláška k autovrakům a k výrobkům s ukončenou životností (pneumatiky, baterie, elektro).

K novele zákona o obalech bude jedna prováděcí vyhláška.

Podrobně k jednotlivým vyhláškám:

Vyhláška o Katalogu odpadů - po projednání na Legislativní radě vlády. Bude publikována ve Sbírce zákonů do poloviny ledna 2021.

Vyhláška k nakládání s odpady - meziresortní připomínkové řízení končí 17. 12.

Vyhláška k asfaltovým směsím - meziresortní připomínkové řízení ukončeno. Probíhá vypořádání připomínek.  

Vyhláška k autovrakům - meziresortní připomínkové řízení ukončeno. Probíhá vypořádání připomínek.  

Vyhláška k výrobkům s ukončenou životností - meziresortní připomínkové řízení bude probíhat v lednu 2021.

Vyhláška k obalům - meziresortní připomínkové řízení ukončeno, připomínky kompletně vypořádány a vyhláška odeslána na LRV.

Prioritou MŽP je projednat prováděcí předpisy co nejdříve, aby všechny subjekty znaly i veškeré podrobnosti související s novou legislativou. Zároveň jsme dali do vyhlášek přechodná období, která umožní se v dostatečném čase požadavkům přizpůsobit. Dále je nutné vzít v potaz, že u některých vyhlášek probíhá (nebo bude probíhat) technická notifikace na úrovni EU.

Metodické podklady MŽP k nové legislativě jsou k dispozici na webu MŽP (nově schválené budou postupně doplňovány).

Máte další dotazy? Obraťte se na naši poradnu:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.