Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MŽP bude jednat o záchraně mokřadu Žabák

| autor: Hana Tomášková0

MŽP bude jednat o záchraně mokřadu Žabák

„Mokřad pokládáme za velmi cenné území, které musíme v dnešní době narůstajícího sucha chránit. Již vloni jsme na zastupitelstvu města neúspěšně navrhovali odložení prodeje městských pozemků a odborné posouzení lokality. Dnes již víme jistě od mnoha odborníků, občanů i zástupců spolků, jak významné je to místo. Věříme jim a chceme, aby mokřad byl zachován. To, že se jedná o mokřad, nelze zpochybňovat, je tu celoročně podmáčená půda, rostou tu rostliny typické pro mokřady a je to stanoviště mnoha vzácných živočichů, včetně těch ohrožených. Svět záchranářů může být zajímavým projektem, je však potřeba se Středočeským krajem jednat o jiném, vhodnějším umístění. Po okraji mokřadu je plánován obchvat města, jehož výstavbu podporujeme a který mokřad neohrozí,” říká Martina Tužinská Synková z hnutí Lysá nás spojuje, které dlouhodobě bojuje za záchranu mokřadu.

Mokřad Žabák

Mokřad Žabák je unikátní území v katastru obce Lysá nad Labem, které má význam především jako periodický mokřad. Tedy území s typickými mokřadními společenstvy rostlin a živočichů vázanými na prostředí s kolísající vodní hladinou v průběhu roku. Je na trochu nečekaném místě uprostřed polí, a možná právě proto dosud unikal větší pozornosti. Význam mokřadu vzrůstá především v obdobích s dlouhodobě nižšími srážkami, a tedy deficitem vody v krajině, jako je tomu v současné době.

MŽP zažádalo AOPK o posouzení hodnoty území

„Ministerstvo životního prostředí obdrželo před několika týdny podnět k plánované výstavbě parku „Svět záchranářů“ v místě vzniklého mokřadu v blízkosti Lysé nad Labem. MŽP zadalo Agentuře ochrany přírody a krajiny posouzení hodnoty tohoto území z hlediska zvláště chráněných živočichů a retence vody v krajině. Posudek potvrdil významnou retenční schopnost této lokality a také výskyt 41 druhů zvláště chráněných živočichů, především obojživelníků a ptáků," informuje Ondřej Charvát z Ministerstva životního prostředí.

Jak uvádí hnutí Lysá nás spojuje, byla daná lokalita sledována a byl zde zjištěn výskyt 4 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. 4 druhy patří do kategorie kriticky ohrožený, 22 do kategorie silně ohrožený a 15 do kategorie ohrožený. Podle přírodovědce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy RNDr. Radka Lučana, Ph.D., který zde prováděl zoologický výzkum, má území jako ostrůvek mokřadních biotopů v jinak suché intenzivně obdělávané kulturní krajině velký význam zejména pro ptáky, a to nejen pro druhy hnízdící, nýbrž také jako tahová zastávka v průběhu migrace. 

Jak může výstavba Světa záchranářů ovlivnit toto území?

Jedná se o oblast, která má velký potenciál pro zadržování vody v krajině a udržování chladnějšího klimatu v blízkém okolí. Při výstavbě bude nutné pozemek odvodnit, což je krajně nežádoucí v době, kdy je zadržování vody v krajině tak důležité. Pozemek je také nutné zajistit proti nestabilitě podloží. Tyto úpravy mohou narušit hydrologické poměry okolí, např. nedalekých rybníků Okrouhlík a Holaňák. 

Z pohledu MŽP není v době probíhající změny klimatu a dlouhotrvajícího sucha, na jehož zmírnění vynakládá Česká republika miliardy korun, vhodné likvidovat vzniklý vodní prvek, navíc v případě, že se nachází na území ve vlastnictví města," reaguje na možné dopady projektu Ondřej Charvát.

Registrace mokřadu jako významného krajinného prvku

Ondřej Charvát k záměru výstavby komplexu na území mokřadních pozemků ještě doplňuje: MŽP chce ještě jednat s krajem o tom, aby přehodnotil místo pro výstavbu Světa záchranářů. MŽP zároveň s obcí Lysá nad Labem projedná, aby zaregistrovala tento mokřad jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což zajistí jeho budoucí ochranu."

Foto a video: zdroj Lysá nás spojuje

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ