Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MV: rozdělení kompetencí při uzavření obce z důvodu karantény

| zdroj: SMO ČR0

MV: rozdělení kompetencí při uzavření obce z důvodu karantény
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona, který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

Garantem „krizového zákona“ je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V souvislosti s řešením krizových stavů jsou nastaveny mechanismy a postupy, jak získávat informace k řešení dílčích specifických problémů a jak je řešit.

Kromě dalších mohou být zde řešeny i postupy při zajištění základních veřejných služeb, zejména:

 •  zajištění pitné vody,
 •  zajištění odvozu odpadů včetně odpadů od osob nemocných,
 •  zajištění dodávky a případně i distribuce potravin,
 •  zajištění bezpečnosti v obci,
 •  zajištění informovanosti občanů,
 •  zajištění zdravotní péče pro občany včetně péče specialistů a
 •  případně dopravy do jiné obce/města za tímto účelem
 •  další potřebné služby.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že

 • veškeré informace jsou přímo na obce odesílány cestou kontaktního místa krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). KOPIS odesílá i informační SMS starostům obcí a členům dotčených krizových štábů a lze přes něj řešit všechny záležitosti týkající se krizové situace;
 • v rámci krajů je vytvořen systém komunikace od úrovně kraje přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. Jsou stanoveny jednotné komunikační kanály – všichni disponují potřebnými kontakty. Všechny obce v kraji mají k dispozici „karty“, na kterých jsou tyto kontakty uvedeny.

Na příkladu karanténní situace na Olomoucku je možno dokladovat, že v souvislosti s řešením stavu dochází mj. k následujícím aktivitám:

 • každý den probíhá na HZS Olomouckého kraje zasedání krizového štábu kraje;
 • funguje stálá pracovní skupina krizového štábu kraje, která zabezpečuje starostům maximální servis, přijímá požadavky, které přesahují rámec jejich možností, řeší je a připravuje podklady pro další rozhodování;
 • denně probíhá v 19:00 hod. telekonference mezi starosty obcí (Litovel, Uničov a Červenka), hejtmanem kraje, zástupci krajské hygienické stanice, Policie ČR a HZS ČR, vždy je provedena rekapitulace událostí za uplynulý den, jsou předneseny a zaevidovány problémy a požadavky v uzavřeném území s konkrétním stanovením termínů a odpovědnosti za jejich plnění;
 • Krajská hygienická stanice zřídila v prostorách HZS Olomouckého kraje infolinku pro občany a firmy;
 • HZS Olomouckého kraje dále zřídil ve spolupráci s krajem pro občany uzavřených obcí linku psychosociální pomoci.

Při řešení krizových situací vyhlášených vládou je třeba komunikovat a řešit specifické požadavky v součinnosti s krajským operačním a informačním střediskem a také veškerá komunikace je zajišťována prostřednictvím systému KOPIS.

Informace k činnosti obcí

Zejména pro představitele obcí a krajů jsou další informace vztahující se k jejich činnosti pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci: Koronavirus - informace MV.

Kromě důležitých informací jsou zde mimo jiné uvedeny i konkrétní doporučení speciálně pro obce a kraje (více na: Informace pro obce).

V této rubrice lze nalézt (pozn.: stav k 24. březnu 2020):

Pro získání aktuálních informací doporučujeme průběžně sledovat aktualizované internetové stránky Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese.

Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Foto: ilustrační/ Pixabay/ Canva

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert