Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MV: rozdělení kompetencí při uzavření obce z důvodu karantény

| zdroj: SMO ČR0

MV: rozdělení kompetencí při uzavření obce z důvodu karantény

Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona, který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

Garantem „krizového zákona“ je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V souvislosti s řešením krizových stavů jsou nastaveny mechanismy a postupy, jak získávat informace k řešení dílčích specifických problémů a jak je řešit.

Kromě dalších mohou být zde řešeny i postupy při zajištění základních veřejných služeb, zejména:

 •  zajištění pitné vody,
 •  zajištění odvozu odpadů včetně odpadů od osob nemocných,
 •  zajištění dodávky a případně i distribuce potravin,
 •  zajištění bezpečnosti v obci,
 •  zajištění informovanosti občanů,
 •  zajištění zdravotní péče pro občany včetně péče specialistů a
 •  případně dopravy do jiné obce/města za tímto účelem
 •  další potřebné služby.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že

 • veškeré informace jsou přímo na obce odesílány cestou kontaktního místa krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). KOPIS odesílá i informační SMS starostům obcí a členům dotčených krizových štábů a lze přes něj řešit všechny záležitosti týkající se krizové situace;
 • v rámci krajů je vytvořen systém komunikace od úrovně kraje přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. Jsou stanoveny jednotné komunikační kanály – všichni disponují potřebnými kontakty. Všechny obce v kraji mají k dispozici „karty“, na kterých jsou tyto kontakty uvedeny.

Na příkladu karanténní situace na Olomoucku je možno dokladovat, že v souvislosti s řešením stavu dochází mj. k následujícím aktivitám:

 • každý den probíhá na HZS Olomouckého kraje zasedání krizového štábu kraje;
 • funguje stálá pracovní skupina krizového štábu kraje, která zabezpečuje starostům maximální servis, přijímá požadavky, které přesahují rámec jejich možností, řeší je a připravuje podklady pro další rozhodování;
 • denně probíhá v 19:00 hod. telekonference mezi starosty obcí (Litovel, Uničov a Červenka), hejtmanem kraje, zástupci krajské hygienické stanice, Policie ČR a HZS ČR, vždy je provedena rekapitulace událostí za uplynulý den, jsou předneseny a zaevidovány problémy a požadavky v uzavřeném území s konkrétním stanovením termínů a odpovědnosti za jejich plnění;
 • Krajská hygienická stanice zřídila v prostorách HZS Olomouckého kraje infolinku pro občany a firmy;
 • HZS Olomouckého kraje dále zřídil ve spolupráci s krajem pro občany uzavřených obcí linku psychosociální pomoci.

Při řešení krizových situací vyhlášených vládou je třeba komunikovat a řešit specifické požadavky v součinnosti s krajským operačním a informačním střediskem a také veškerá komunikace je zajišťována prostřednictvím systému KOPIS.

Informace k činnosti obcí

Zejména pro představitele obcí a krajů jsou další informace vztahující se k jejich činnosti pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci: Koronavirus - informace MV.

Kromě důležitých informací jsou zde mimo jiné uvedeny i konkrétní doporučení speciálně pro obce a kraje (více na: Informace pro obce).

V této rubrice lze nalézt (pozn.: stav k 24. březnu 2020):

Pro získání aktuálních informací doporučujeme průběžně sledovat aktualizované internetové stránky Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese.

Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Foto: ilustrační/ Pixabay/ Canva

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.