MPO: OP PIK Nízkouhlíkové technologie – dotace pro firmy na elektromobily

| autor: redakce0

MPO: OP PIK Nízkouhlíkové technologie – dotace pro firmy na elektromobily

OP PIK 2014-2020

SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Program Nízkouhlíkové technologie

Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Podmínky podpory:

Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: propagační brožury nebo uspořádání veřejné akce (konference, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřené na předmětnou inovativní technologii.

Specifický cíl 3.4. je především určen na podporu demonstračních či pilotních projektů v oblasti inovativních nízkouhlíkových technologií. Demonstračním/pilotním projektem se pro tuto

Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/pilotního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt.

Mezi podporované aktivity patří:

 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel)

 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie

Program Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva

Elektromobilita

Kontinuální výzva

ČR mimo území hl. m. Prahy

MSP, VP (alokace pro VP 40% )

Vyhlášení: 30. listopad 2018

Zahájení příjmu žádostí: 3. prosince 2018

Ukončení příjmu žádosti: 31.května 2019

Finanční alokace výzvy činí 200 mil. Kč.

Celkový počet žádostí 341 za celkovou úhrnnou výši požadované dotace činí cca 267mil. Kč.

Způsobilé výdaje

 • Podporované kategorie: L6e, L7e, M1, M2 a M3 do 7,5t, N1, N2, pro kategorii M1 je stanovena horní hranice 1 mil. Kč. Vozy s pořizovací hodnotou nad tento limit lze v rámci projektu pořizovat. V výdaje nad 1 mil. Kč je nutné uvádět jak nezpůsobilé. ZV jsou tedy v tomto případě 450 000 Kč. Nabíjecí stanice (neveřejné) - podpora v režimu de minimis, tj. max 200 tis. EUR za 3 roky.

 • Více míst realizace - nutné vždy určit hlavní místo realizace.

 • V případě realizace projektu v místě provozovny žadatele, musí být tato provozovna zapsána v živnostenském rejstříku nejpozději k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Způsobilým výdajem není celková pořizovací cena vozu, ale pouze % podíl: L6e, L7e- 30% M1,M2,M3, N1, N2 - 45%

Příklad

 • kategorie M1, cena 1 mil. Kč - ZV činí 45% z ceny, tedy 450 tis. Kč

 • nabíjecí stanice 120 tis. Kč

 • ZV = 450 tis. Kč + 120 tis. Kč = 570 tis. Kč

 • malý podnik, míra podpory 75%, tzn. 570 tis. Kč x 0,75= 427,5 tis. Kč dotace

Výdaje na vypracování podnikatelského záměru nejsou způsobilým výdajem.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky, alokace pro VP 40% alokace výzvy.

Míra podpory (de minimis)

 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75% ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše 10 mil.

V. výzva je plánována na říjen 2019 s alokací 50 mil. Kč.

Zdroj: Ing. Ondřej Tomšej Vedoucí Odboru implementace OPPI a PO3 OPPIK/ MPO

Konference Elektromobilita v praxi

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.