Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MPO: OP PIK Nízkouhlíkové technologie – dotace pro firmy na elektromobily

| autor: redakce0

MPO: OP PIK Nízkouhlíkové technologie – dotace pro firmy na elektromobily
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

OP PIK 2014-2020

SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

Program Nízkouhlíkové technologie

Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Podmínky podpory:

Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: propagační brožury nebo uspořádání veřejné akce (konference, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřené na předmětnou inovativní technologii.

Specifický cíl 3.4. je především určen na podporu demonstračních či pilotních projektů v oblasti inovativních nízkouhlíkových technologií. Demonstračním/pilotním projektem se pro tuto

Výzvu rozumí projekt s aplikací inovativní technologie, která vychází z aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a nastává fáze demonstračního/pilotního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem je podnikatelský subjekt.

Mezi podporované aktivity patří:

 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel)

 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie

Program Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva

Elektromobilita

Kontinuální výzva

ČR mimo území hl. m. Prahy

MSP, VP (alokace pro VP 40% )

Vyhlášení: 30. listopad 2018

Zahájení příjmu žádostí: 3. prosince 2018

Ukončení příjmu žádosti: 31.května 2019

Finanční alokace výzvy činí 200 mil. Kč.

Celkový počet žádostí 341 za celkovou úhrnnou výši požadované dotace činí cca 267mil. Kč.

Způsobilé výdaje

 • Podporované kategorie: L6e, L7e, M1, M2 a M3 do 7,5t, N1, N2, pro kategorii M1 je stanovena horní hranice 1 mil. Kč. Vozy s pořizovací hodnotou nad tento limit lze v rámci projektu pořizovat. V výdaje nad 1 mil. Kč je nutné uvádět jak nezpůsobilé. ZV jsou tedy v tomto případě 450 000 Kč. Nabíjecí stanice (neveřejné) - podpora v režimu de minimis, tj. max 200 tis. EUR za 3 roky.

 • Více míst realizace - nutné vždy určit hlavní místo realizace.

 • V případě realizace projektu v místě provozovny žadatele, musí být tato provozovna zapsána v živnostenském rejstříku nejpozději k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Způsobilým výdajem není celková pořizovací cena vozu, ale pouze % podíl: L6e, L7e- 30% M1,M2,M3, N1, N2 - 45%

Příklad

 • kategorie M1, cena 1 mil. Kč - ZV činí 45% z ceny, tedy 450 tis. Kč

 • nabíjecí stanice 120 tis. Kč

 • ZV = 450 tis. Kč + 120 tis. Kč = 570 tis. Kč

 • malý podnik, míra podpory 75%, tzn. 570 tis. Kč x 0,75= 427,5 tis. Kč dotace

Výdaje na vypracování podnikatelského záměru nejsou způsobilým výdajem.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky, alokace pro VP 40% alokace výzvy.

Míra podpory (de minimis)

 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75% ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 • Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše 10 mil.

V. výzva je plánována na říjen 2019 s alokací 50 mil. Kč.

Zdroj: Ing. Ondřej Tomšej Vedoucí Odboru implementace OPPI a PO3 OPPIK/ MPO

Konference Elektromobilita v praxi

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ