Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Moravskoslezský kraj řekl ne dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj řekl ne dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

„Záměr společnosti SUEZ Využití zdrojů, a. s. postavit v Ostravě druhou linku spalovny nebezpečných odpadů vyvolává bouřlivé diskuze. Rozumím lidem, že chtějí dýchat co nejčistější vzduch, já sama mezi ně patřím. Krajská samospráva dlouhodobě důrazně vyžaduje, aby v regionu nedocházelo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší. Také nechceme připustit, aby se k nám vozil odpad z jiných krajů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj jako dotčený územní samosprávný celek v procesu EIA, důkladně posoudil nově přepracovanou dokumentaci vlivů záměru rozšířit spalovnu na životní prostředí. „Nesouhlasíme s realizací výstavby a provozu nového zařízení k termickému zpracování odpadů zejména proto, že investor i nadále předpokládá, že se v novém zařízení budou likvidovat také odpady z jiných krajů.  To je v rozporu s našimi požadavky. Navíc spalovna by měla být umístěna do prostředí s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší. Další možné zvýšení emisí znečišťujících látek v ovzduší je však pro kraj nepřípustné,“ vyjmenovala hlavní důvody, proč kraj řekl Ministerstvu životního prostředí NE dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě, náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Dodala, že kraj zároveň požaduje, aby provozovatel spalovny realizoval prokazatelná kompenzační opatření u znečišťujících látek, které v oblasti přispívají ke zhoršené kvalitě ovzduší, tj. prachové částice a organické polutanty. „Kompenzační opatření povedou v daném území ke snížení celkových emisí problémových znečišťujících látek, a tím zachovají nebo zlepší situaci z pohledu ochrany ovzduší,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost SUEZ Využití zdrojů, a. s. chce postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách. Znamená to rozšířit stávající linku s kapacitou 25 tisíc tun odpadu ročně o dalších 20 tisíc tun. Po veřejném projednávání záměru, na kterém zazněla řada zásadních připomínek, vrátilo Ministerstvo životního prostředí firmě dokumentaci k přepracování.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards