Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Moravskoslezský kraj řekl ne dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj řekl ne dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

„Záměr společnosti SUEZ Využití zdrojů, a. s. postavit v Ostravě druhou linku spalovny nebezpečných odpadů vyvolává bouřlivé diskuze. Rozumím lidem, že chtějí dýchat co nejčistější vzduch, já sama mezi ně patřím. Krajská samospráva dlouhodobě důrazně vyžaduje, aby v regionu nedocházelo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší. Také nechceme připustit, aby se k nám vozil odpad z jiných krajů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj jako dotčený územní samosprávný celek v procesu EIA, důkladně posoudil nově přepracovanou dokumentaci vlivů záměru rozšířit spalovnu na životní prostředí. „Nesouhlasíme s realizací výstavby a provozu nového zařízení k termickému zpracování odpadů zejména proto, že investor i nadále předpokládá, že se v novém zařízení budou likvidovat také odpady z jiných krajů.  To je v rozporu s našimi požadavky. Navíc spalovna by měla být umístěna do prostředí s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší. Další možné zvýšení emisí znečišťujících látek v ovzduší je však pro kraj nepřípustné,“ vyjmenovala hlavní důvody, proč kraj řekl Ministerstvu životního prostředí NE dalšímu rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě, náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Dodala, že kraj zároveň požaduje, aby provozovatel spalovny realizoval prokazatelná kompenzační opatření u znečišťujících látek, které v oblasti přispívají ke zhoršené kvalitě ovzduší, tj. prachové částice a organické polutanty. „Kompenzační opatření povedou v daném území ke snížení celkových emisí problémových znečišťujících látek, a tím zachovají nebo zlepší situaci z pohledu ochrany ovzduší,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost SUEZ Využití zdrojů, a. s. chce postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách. Znamená to rozšířit stávající linku s kapacitou 25 tisíc tun odpadu ročně o dalších 20 tisíc tun. Po veřejném projednávání záměru, na kterém zazněla řada zásadních připomínek, vrátilo Ministerstvo životního prostředí firmě dokumentaci k přepracování.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ