Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Moderními metodami proti ztrátám v tepelné rozvodné síti

| zdroj: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze0

Moderními metodami proti ztrátám v tepelné rozvodné síti

Tepelné ztráty hrají významnou roli v ekonomické efektivitě všech projektů centralizovaného zásobování teplem (CZT). Pro ČEZ Teplárenskou proto UCEEB matematicky modeluje existující rozvodné tepelné sítě včetně vlivu uložení potrubí, venkovní teploty, slunečního záření, stáří rozvodu, typu izolace atd.

Matematický model ověřuje stávajícím systémem měření na jednotlivých předávacích stanicích tepelné sítě a nasazením dodatkového měření na úsecích rozvodu. Výsledkem bude model, který pro účely řízení a kontroly stavu sítě CZT lépe popíše tepelné ztráty rozvodu a zohlední klimatické podmínky v místě. Jeho praktickým přínosem by mělo být znatelně efektivnější fungování tepelné rozvodné sítě a tomu odpovídající finanční úspory.

Foto: UCEEB

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert