Reklama

21. 3. 2019  |    |  Pořadatel: Terinvest

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

Stále dostupnější moderní technologie umožňují zvýšit energetickou soběstačnost domácností a firem. Rodinám i podnikům může využití obnovitelných zdrojů energie, baterií, elektromobilů nebo digitálních prvků řízení uspořit náklady za energie. Odborná konference představí v rámci tří bloků nejnovější trendy z oblasti moderních řešení v energetice, inspirující příklady dobré praxe pro pohodlné bydlení i zvýšení konkurenceschopnosti firem. Naši hosté také okomentují očekávané změny v legislativě a příležitosti získání finanční podpory pro nové projekty.

Program:

9:00-9:30 Úvodní slovo

  • Aktivní spotřebitelé energie a další novinky v české energetice – Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

9:30-11:30

  • Blok Chytrá řešení v moderní energetice příležitost pro domácnosti i firmy (garanti bloku: Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost)

11:30-11:45 Pauza

11:45-13:30 Blok Novinky ze solární energetiky (garant Solární asociace)

Možnosti využití solárních elektráren na budovách a jejich dlouhodobý potenciál včetně ekonomických čísel představí Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy EGÚ Brno. Aktuální komentář k legislativním souvislostem využití a rozvoje solární energetiky připojí Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Možnosti hybridních solárních elektráren představí Pavel Hrzina z ČVUT v Praze.

13:30-13:45 Přestávka

13:45-15:30 Blok: Ukládání energie a flexibilita v síti(garant asociace AKU BAT)

Akumulace energie je jeden s nejvíce dynamicky se rozvíjeních oborů v energetice. Aktuální trendy v oblasti stacionárních baterií a možnosti zavedení do české sítě představí Jan Fousek, ředitel asociace AKU BAT. Další prezentace přiblíží využití baterií v podnikové energetice a hlavní přínosy podobného řešení.

15:30-15:40 Závěr konference

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI