Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Miliardy korun pomáhají na jihu Moravy bojovat se suchem i úbytkem podzemní vody

| zdroj: MŽP0

flower-887443_640
zdroj: pixabay

Zlínský a Jihomoravský kraj jsou jedněmi z regionů nejvíce zasažených suchem. Roční srážkové úhrny jsou zde pod hodnotami normálu, stejně jako hladiny pozemních vod. To významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, ale i možnosti podnikání. Ministerstvo životního prostředí proto dlouhodobě podporuje opatření proti suchu a erozi i adaptační opatření z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu LIFE a z dotačních prostředků Národního programu Životní prostředí (NPŽP).

„Ministerstvo životního prostředí významně pomáhá nejen v těchto krajích bojovat se suchem. Máme připravené dotační nástroje, a to jak evropské, tak národní, které stimulují vznik kvalitních projektů na udržitelné hospodaření s vodou, adaptační opatření a boj proti suchu a erozi. Na tyto opatření lze využít financí zejména z Operační program Životní prostředí, který má pro obce, podnikatele, ale i občany celkem k dispozici téměř 26 miliard korun na období 2021-2027,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Informace obsahuje materiál představující dotační programy MŽP s důrazem na sucho, erozi a adaptační opatření v Jihomoravském a Zlínském kraji, který dnes ministr Hladík předložil pro informaci Vládě ČR na výjezdním zasedání v Bučovicích.

Z Operačního programu Životní prostředí jdou investice například na zakládání a obnovu přírodě blízkých vodních prvků a vegetace ve volné krajině i ve městech a obcích, posílení stability lesních porostů, protipovodňová opatření a hospodaření se srážkovou vodou. To znamená například zadržování vody díky zpomalení odtoku nebo zachytávání srážkové vody a její další využití. Dále také budování zelených střech nebo výměnu nepropustných povrchů za propustné plochy.

„Žadatelé ve Zlínském a Jihomoravském kraji vnímají sucho jako prioritu a jsou velmi aktivní. Od spuštění programu v létě 2022 předložili přes 200 projektů s požadavkem na dotaci přibližně 6 miliard korun a projekty v objemu asi 1,5 miliardy už byly schváleny,“dodal ministr Hladík.

Jedním z nich je například revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici, díky kterému byly obnoveny původní funkce rybníku, který je součástí významné památky světového kulturního dědictví UNESCO – Lednicko-valtického areálu. V rámci projektu byl proveden komplex revitalizačních zásahů vodní plochy a ostrovů. Se zásahy je neoddělitelně spojeno i zesílení protipovodňové hráze řeky Dyje.

Podobně pomáhají i finance z Národního programu Životní prostředí.„Ze všech podpořených projektů v celém regionu jich se suchem, erozí a adaptačními opatřeními přímo souvisí 453 s podporou 1,6 miliardy v Jihomoravském kraji a 322 za 0,6 miliardy korun ve Zlínském kraji. Třeba v obci Nová Lhota vzniká podzemní retenční nádrž o objemu 30 kubíků pro akumulaci srážkové vody ze střechy budovy základní a mateřské školy. Dešťovou vodu budou místní využívat k závlaze keřů a travnatých porostů v okolí objektu základní a mateřské školy,“popsal ministr Hladík.

Další investice směřují z unijního programu LIFE, což je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Program cílí především na podporu projektů na větším území, často s přeshraničním dopadem. To se týká například projektu LIFE SouthMoravia, který se zaměřuje na oblast suchých trávníků a lesostepí na jižní Moravě. Cílem je zlepšit stav a vyvinout komplexní systém udržitelné péče, který zahrnuje znovuzavedení tradičních zemědělských postupů, jako je například pastva a kosení, ale také přispět k turistické atraktivitě regionu. Projekt se zaměřuje na pět prioritních stanovišť v Jihomoravském kraji.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert