Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín, 2019

| autor: Moravskoslezský kraj0

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín, 2019

Jedná se o vzdělávací generačně propojenou akci pro žáky, studenty, učitele českotěšínských a dalších škol v Moravskoslezském kraji, středních škol, ale také základních a mateřských škol, a spřátelených škol z Polska a Slovenska s cílem podpořit zemědělské vzdělávání mladé generace.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a také pod záštitou náměstkyně životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2019 za „Mezinárodní rok periodické tabulky chemických prvků“ (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements), což bylo i tématem letošního setkání a shodovalo se tak s 150. výročím průlomu ruského vědce Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva. Dosah chemických věd je široký a má zásadní význam pro zemědělství, výživu obyvatel, zdravý a kvalitní život.

Celé sympozium bylo věnováno Cíli udržitelného rozvoje SDG 3 – Zdravý a kvalitní život.

Žáci a učitelé se na sympoziu nejen vzdělávali, ale hlavně se aktivně podíleli na programu a prezentacích. Sympozium bylo proto rozděleno do dvou bloků. V prvním bloku představili své vědecké prezentace odborníci z praxe, následující blok byl věnován žákům a studentům.
Ekologické sympozium bylo obohaceno o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických, kreativních děl a posterů, které vytvořily českotěšínské děti všech věkových kategorií.

Sympozium je jednou z možností jak vzdělávat mladou generaci v oblasti zemědělství a poukázat na zhoršující se stav vody, vzduchu a půdy v České republice. 
Hlavním principem je ukázat biologický koloběh: zdravá půda - zdravé rostliny - zdravá zvířata - zdravé potraviny - zdraví lidé - zdravá krajina.

Foto: Moravskoslezský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ