Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Mezinárodní den biodiverzity: Současná pandemie ukazuje, jak je důležitá ochrana přírody a zachovaní jejího bohatství

| zdroj: MŽP ČR0

Mezinárodní den biodiverzity: Současná pandemie ukazuje, jak je důležitá ochrana přírody a zachova

Letošní 22. květen připomíná rozmanitost druhů heslem „Řešení spočívá v přírodě“ a grafikou, která se podobá skládačce symbolizující vzájemnou propojenost života na Zemi i závislost civilizace na zdravých ekosystémech, které lidem poskytují potraviny, léky i energii a zlepšují kvalitu ovzduší, vody nebo půdy.

Ochraně biodiverzity se věnují jednotlivé země i celé mezinárodní společenství. Evropská komise tento týden schválila Strategii EU pro oblast biodiverzity, která přináší cíle ochrany přírody po roce 2020. Strategie navrhuje například zlepšení stavu nejméně 30 % chráněných území a také chráněných druhů, revitalizaci 25 000 kilometrů vodních toků nebo vysázení tří miliard stromů.

V dubnu schválila vláda aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 . Program se zaměří například na diverzifikaci krajiny v zájmu zachování a rozšíření volně žijících druhů rostlin a živočichů, na zvýšení retenční kapacity půdy nebo na posílení ekologické stability lesů. K zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000 přispívá také rozsáhlý integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR, nazvaný Jedna příroda.

Právě rok 2020 je pro ochranu biodiverzity klíčovým. Státy zapojené do mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti připravují nový globální rámec ochrany biodiverzity, který mají schválit na 15. zasedání v říjnu 2020. Stejně jako v mnoha jiných oblastech i zde mezinárodní úsilí a spolupráci do značné míry zablokovala pandemie koronaviru.

Vědecké poznatky dlouhodobě poukazují na to, že biodiverzita celosvětově ubývá. Přelomové informace přinesla zejména Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou v roce 2019 vydal Mezivládní panel pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Zpráva upozorňuje, že se výrazně zhoršuje stav přírodního bohatství planety i životně důležitých přírodních procesů a zrychluje se vymírání druhů. Tempo změn navíc v posledních letech narůstá. Za hlavní negativní faktory zpráva označuje změny ve využívání území, nadměrné využívání přírodních zdrojů, změnu klimatu, znečištění a invazní nepůvodní druhy.

Vedle negativních scénářů nabízí zpráva IPBES i pozitivnější pohled na věc. Podle vědců je možné přírodu chránit, obnovovat a udržitelným způsobem využívat, a současně přitom dosáhnout dalších cílů, jež si společnost celosvětově klade. Je k tomu ovšem třeba zásadního obratu směrem k udržitelnosti na hospodářské, společenské i politické úrovni.

Z hlediska ochrany přírody může být současná pandemie důležitým varováním, že způsob života naší civilizace je neudržitelný. Jak poukazují autoři zprávy IPBES, až 70 % nových onemocnění se na člověka přenáší z volně žijících živočichů a domácích zvířat. Příčinou jsou mimo jiné stále větší zásahy člověka do přírody, ať už se jedná o masivní odlesňování a rozšiřování zemědělských ploch, intenzivní zemědělství, těžbu nebo rozvoj infrastruktury, ale i nelegální obchod s živočichy.

Foto: ilustrační/ Pixabay/ Canva

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM