Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Manuál pro starosty o klimatických změnách

| autor: Hana Tomášková0

Manuál pro starosty o klimatických změnách

Na vzniku publikace se podílel autorský tým Pracovní skupiny Enviro pod vedením Marka Hartycha. Brožura je určena těm starostům, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí v jejich obcích. Požádali jsme Marka Hartycha, aby nám přiblížil, jakých témat se publikace dotýká a jak ji lze získat.

Proč vznikla publikace Klimatická změna I: sucho a komu je určena?

Jednoduše řečeno proto, že tu nic takového do té doby nebylo. Někde jste se mohli dočíst o zelených střechách, jinde o využití šedé vody v budovách a ještě jinde o možnostech revitalizace toků v intravilánu. Na to ale starostky a starostové nemají většinou čas. Proto jsme jim chtěli přinést kompletní základní informaci o možnostech, jak čelit dopadům klimatické změny v intravilánu, na jednom místě. A to se nám díky finanční podpoře ze strany Ministerstva životního prostředí podařilo.

Manuál je tedy primárně určen představitelům samospráv, a to těm, kteří mají o toto téma zájem. Není v našich možnostech pokrýt nákladem všechny obce  a města, proto jsme kolegy z MAS opakovaně vyzývali, aby dobře zvažovali komu budou Manuál distribuovat. Nicméně publikace míří i na samotné kolegy z místních akčních skupin, kteří ve svém území publikaci distribuují. I pro jejich práci jsou informace v Manuálu důležité, pokud chtějí ve svém území tuto problematiku řešit.

Jaké oblasti publikace řeší a v čem může být starostům nápomocná?

Manuál má čtyři části: Retence vody při stavební činnosti, Dešťová voda a co s ní, Zeleň a životní prostředí člověka v obcích a Intravilánové revitalizace vodních toků. Každá kapitola má svého autora, publikace jako taková je tedy dílem čtyř MAS: MAS Český sever, MAS Opavsko, MAS Region HANÁ a MAS - Střední Polabí.

Představitelé municipalit zde naleznou základní informace ke každé z výše uvedených oblastí. Každá kapitola končí seznamem nejdůležitějších odkazů, kde lze dohledat podrobnější informace. Za tímto seznamem je pak několik volných listů pro poznámky svého uživatele. Manuál by měl totiž být v první řadě pracovním nástrojem. Proto jsme třeba kladli velký důraz i na kvalitu vazby, aby se publikace po prvním otevření nerozsypala na jednotlivé stránky.

Jak mohou starostové publikaci získat?

Manuál v tištěné podobě by měl být k dispozici v kancelářích MAS. Z nákladu 2000 ks jich bylo v minulém roce distribuováno 1500, zbytek plánujeme rozdat letos. Manuál však lze získat i v elektronické podobě a to buď na webech zapojených MAS nebo přímo na webu Národní sítě MAS ČR www.mistniakcniskupiny.cz/enviro.

Plánujete do budoucna vydání pokračování brožury?

Ano, plánujeme. V současné době máme na MŽP (Program Grantová řízení pro NNO) podánu žádost na navazující Manuál II, který by se měl věnovat Klimatické změně v extravilánu obcí, tedy v kulturní krajině polí, luk, lesů a vodních toků a ploch. Pokud získáme finanční podporu, zrealizujeme projekt během roku a na podzim prostřednictvím MAS budeme opět distribuovat. Plánovaný obsah počítá s kapitolami: Retence vody, Protierozní opatření, Udržitelné druhy hospodaření a Představení pilotních projektů.

Podpora MŽP ČR

Publikaci podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Marie Petrová z Odboru finančních a dobrovolných nástrojů /místní Agenda 21, se k ní vyjádřila takto: „Publikaci vítám. Vnímám ji jako pomůcku zejména pro "začátečníky", kteří se uvedenou tematikou dosud více nezabývali. Je jednoduchá, se všemi přednostmi i negativy, která to obnáší. Je dobré jednoduše pojmenovat jednotlivé problémy a způsoby jejich řešení.“

MA21 je procesem, jehož základním cílem je udržitelný rozvoj. Proto je vhodné přistupovat k problematice v celkovém místním kontextu. „My bychom obcím doporučili inspirovat se manuálem, nicméně vytvořit i vlastní adaptační strategii na klimatické změny, tedy představu, jak problematiku řešit ve všech souvislostech,“ upozorňuje Marie Petrová.

Nutná změna, která je odpovědí na současné výzvy, by se měla týkat celkového přístupu a myšlení. Je to běh na dlouhou trať a může to představovat přinejmenším nepohodlné kroky. Dobrou zprávou je, že se to v řadě měst a obcí daří,“ dodává ještě Marie Petrová.

Podpora NSZM ČR

Národní síť Zdravých měst velice oceňuje vydání této příručky a to hned z několika důvodů," říká Markéta Lexová, „Nejenže nás těší, že tato metodická příručka pochází z dílny Zdravé místní akční skupiny MAS ČESKÝ SEVER, ale především, že adaptaci na klimatické změny vnímáme jako jedno ze zásadních témat, kterými se do budoucna bude muset zaobírat většina našich měst. Prostřednictvím sociálních sítí jsme poslali informaci o vydání manuálu do virtuálního světa a na nedávno uskutečněné celostátní Konferenci Zdravých měst: Podporujeme a síťujeme obce, představil předseda Zdravé MAS Opavsko a zároveň předseda Národní sítě místních akčních skupin tuto publikaci téměř 200 účastníkům, mezi které se řadili především političtí zástupci měst, obcí a regionů."

Foto: Hana Tomášková 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert