Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Loni bylo v Havířově zpracováno 91 819 kilogramů elektrozařízení

| zdroj: Havířov0

john-cameron-7zocFMzvbpc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Z environmentálního vyúčtování pro město Havířov vyplývá, že díky recyklaci bylo například ušetřeno 99 206 litrů ropy, což se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 1 458 335 km v běžném osobním automobilu, či 5 825 metrů krychlových vody, což se rovná stejnému množství vody, které je spotřebováno při 78 193 cyklech sprchování.

Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Elektroodpad je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si Havířov vybral ke spolupráci mimo jiné i kolektivní systém ASEKOL.

Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert