Kraj Vysočina obdržel environmentální vyúčtování za rok 2019

| zdroj: Kraj Vysočina0

eodpad.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

1 246 063,25 kg je konečné množství vytříděných elektrozařízení na Vysočině za loňský rok. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování za rok 2019, které Kraji Vysočina vystavila společnost ASEKOL, a. s., provozovatel systému zpětného odběru elektrospotřebičů.

„Zodpovědný přístup občanů Vysočiny k třídění, přispívá k tomu, že se náš region řadí mezi kraje s nejvyšším podílem vytříděného odpadu na obyvatele. Platí to nejen pro zmíněná elektrozařízení, ale také pro plasty, papír, sklo i biologický odpad,“ oceňuje Martin Hyský, krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Výše uvedené množství odevzdaných elektrozařízení vedlo k úspoře více jak 800 tun primárních surovin a přes 75 tisíc m3 vody. Ušetřilo se téměř 1,9 milionu litrů ropy a úspora elektrické energie představuje přes 21 tisíc MWh.

Spolupráce Kraje Vysočina se společnistí ASEKOL, a. s., pokračuje už 13 rokem a za tuto dobu se podařilo zrealizovat řadu podpůrných projektů v oblasti třídění elektroodpadu, například Věnuj mobil (300 ks repasovaných mobilů pro děti v pěstounských rodinách a 140 pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin), Věnuj počítač (41 kusů repasovaných počítačů a 21 mobilů pro neziskové organizace v kraji). Kraj Vysočina obdržel na konci roku 2018 i ocenění Aktivní kraj včetně daru 100 tis. Kč, které využil na ekologickou výchovu a osvětu klientů ve svých zřizovaných organizacích v sociální oblasti.

Má to smysl. Třiďte odpad!

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.