Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj motivuje k ozdravení krajiny

| zdroj: Plzeňský kraj0

aktuality.jpg
zdroj: Plzeňský kraj

Zdravá krajina, to je název projektu Plzeňského kraje, který má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. Podepsáním memorand se na projektu bude aktivně podíle i Biskupství plzeňské a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

„Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme si vybetonovali nebo vykamenovali a narovnali. To je chyba. Dnes se voda stává v přírodě tou nejvzácnější komoditou a my krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, abychom vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, abychom v ní mohli mít různé živočišné druhy. Pojďme navrátit zpět to, co se po desetiletí kazilo. Nebude to hned a určitě to nezvládneme sami,“ vysvětlil důvod vzniku projektu Zdravá krajina náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Projekt byl slavnostně představen ve čtvrtek 30. června v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde současně proběhlo uzavření memorand s význačnými partnery v regionu na společné spolupráci v aktivitě Zdravá krajina. Do Projektu Plzeňského kraje se zapojilo Sdružení měst a obcí a Biskupství plzeňské. „Prostředí, ve kterém žijeme je dar, který jsme dostali pro nás a generace, které po nás přijdou. A pečovat o dar, je jedna ze základních věcí, která patří k tomu, abychom vnímali souvislosti, takže já myslím, že pečovat o zdravou krajinu je z podstaty něco, co patří k vizi světa tak, jak ji my křesťané máme,“ podotkl po podepsání memoranda o spolupráci plzeňský biskup Tomáš Holub, kterého doplnil předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Rudolf Salvetr: „Zdravá krajina je jednoznačně fajn projekt, který by neměl skončit v šuplíku. Krásné na něm je, že jde o řadu solitérních projektů, které jsou realizovány ve prospěch naší krajiny a podílí se na ní jednotlivá města a obce. Krajinu je třeba ozdravit, ale také nesmíme zapomenout, že má sloužit lidem, kteří v ní žijí.“

Plzeňský kraj po dokončení Regionální strategie adaptačních opatření pro zadržování vody v krajině (ReSAO) tak pokračuje ve snaze „ozdravit“ krajinu Plzeňského kraje a navazující kroky se neobejdou bez zapojení dalších subjektů, které mají vlastnická práva k pozemkům, kde se ukáže, že je vhodné realizovat konkrétní opatření pro zlepšení vodního režimu. „Jde například o rozdělovací pásy na polích, revitalizaci vodních toků, obnovu pramenišť a mokřadů, protierozní pásy, obnovu polních cest včetně doprovodné výsadby. Neméně důležitá je i osvěta. Z toho důvodu jsme oslovili různé partnery a všude nacházíme ochotu společně tuto výzvu uchopit,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal, který se svými kolegy připravil i zcela nový informační web www.zdravakrajinapk.cz„Zde chceme ukázat příklady dobré praxe, tedy co dobrého se v kraji udělalo a zároveň poskytovat metodiku, jak toho dosáhnout a kde na to získat finance. Věřím, že takové příklady ukáží, že každý má šanci se zapojit a může mít osobní účast na zlepšení stavu naší krajiny. Nejde jen o aktivity Plzeňského kraje a významných partnerů. Krajinu můžeme zlepšit všichni, ať jde o výsadbu stromů nebo obnovu zaniklých polních cest až po zadržování srážkových vod ve městech. Není to krátkodobá záležitost, nepůjde to hned, ale půjde to,“ věří v zapojení úřadů i široké veřejnosti náměstek Josef Bernard.

V současné době bude Plzeňský kraj pracovat na detailním řešení první vybrané lokality na Dobřansku, která vyšla z ReSAO jako prioritní oblast číslo 1. Představení projektu Zdravá krajina v Mariánské Týnici nebyla náhoda. Právě před samotným muzeem je hned jedna z ukázek dobré praxe, do jejíž realizace se zapojili i místní občané a to prostřednictvím místního spolku. „Obnova historické cesty v jinak fádní zemědělské krajině, která končí přímo před skvostem Plzeňského kraje – Mariánskou Týnicí, je výborným příkladem malých aplikací, kterou se každý může inspirovat,“ upozorňuje na přínos projektu Zdravá krajina náměstek Josef Bernard.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy