Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Klíčové je snížit míru skládkování komunálních odpadů

| autor: Hana Tomášková0

skládka.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

„Dlouhodobě se snažíme vypořádat s levným skládkováním,“ zmiňuje Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, hlavní problém odpadového hospodářství v České republice. Bylo proto třeba podniknout kroky ke snížení vysoké míry skládkování komunálních odpadů.

Odpadová legislativa

Hlavním impulsem k realizaci potřebných změn byla komplexní nová legislativa odpadového hospodářství schválená v roce 2020.

Zákon o odpadech – prováděcí předpisy

 • Vyhláška o Katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. (novelizace vyhláška č. 78/2022 Sb. – zdravotnické odpady)

V přípravě jsou například prováděcí vyhláška k vybraným stavebním odpadům či vyhláška týkající se paliv

 • Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem – po mezirezortním připomínkování (přechodné ustanovení ve vyhlášce č. 273/ 2021 Sb.)
 • Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění přestane být palivo vyrobené z odpadu odpadem – v květnu projde mezirezortními připomínkami
 • Návrh vyhlášky pro vybrané stavební odpady (konec odpadu)

Vyhlášky by měly být podnětem, aby se s odpady lépe pracovalo.

Zákon o jednorázových plastech

V běhu je také Zákon o jednorázových plastech, který se nyní nachází v Poslanecké sněmovně. Jan Maršák uvedl, že v souvislosti s tímto zákonem má proces jisté zpoždění, protože vždy aktuální situace přinesla urgentnější témata. Nicméně projevuje se snaha legislativní proces ukončit. Důvodem je i tlak Evropské komise. Schválení tohoto zákona přispěje k omezení skládkování některých výrobků, protože nebude možné uvádět je na trh.

Strategický rámec odpadového hospodářství

Strategický rámec odpadového hospodářství doplňuje legislativní rámec. Nový strategický rámec je zásadně orientovaný na posilování oběhového hospodářství.

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství

Dnes by měla vláda schválit aktualizaci Plánu odpadového hospodářství. Cíle jsou stanoveny až do roku 2035, promítají se do základní strategie a zahrnují nové věci ze zákona o odpadech a evropské legislativy. Aktualizace má souvislost i s čerpáním peněz z fondů EU.

Pokud bude aktualizace přijata, bude nutné zabývat se aktualizacemi krajských plánů OH.

Nový plán odpadového hospodářství ČR

Je nutné, aby nový Plán odpadového hospodářství ČR byl účinný od ledna 2025. „Hlavní práce jsou naplánovány na rok 2023,“ upřesnil detaily Jan Maršák. Důvodem je, aby se v roce 2024 stihl schvalovací proces.

Ekonomický rámec odpadového a oběhového hospodářství

 • Skládkovací poplatky
 • Ekomodulace – obaly se budou vyrábět více udržitelným způsobem, bude to zohledněno v poplatcích těm, kteří uvádějí obaly na trh. Efekt je již v některých případech vidět -např. transparentní obaly PET lahví, bez tzv. košilky apod.
 • Daňové úpravy – sazba DPH na komunální odpady
 • Dotační podpora – OPŽP, další programy – např. Plán obnovy, Modernizační fond
 • Zelené zakázky - podařilo se schválit novelu zákona o veřejných zakázkách

Podpora vědy a výzkumu

Projekt realizovaný pro MŽP cílí na vypořádání se s neefektivním nakládáním s odpady. Věda a výzkum jsou důležitou součástí této snahy.

Zdroj:

Konference Odpady 21 pořádaná ve dnech 11. až 12. května 2022, Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí České republiky

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy