Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kdy je odpad považován za recyklovaný a kdy je fakticky recyklovaný?

| autor: Hana Tomášková, Pavel Mohrmann0

10.png
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Ještě v nedávné minulosti mohlo být, a také velmi často bylo, realitou, že se na skládku dostal odpad, který byl vykázán jako recyklovaný. Čísla recyklace odpadu byla vysoká, realita úplně jiná.

Z logiky věci by slovo „recyklace“ mělo znamenat, že odpad se upraví, přemění na surovinu a v momentě, kdy se odpad stane vhodnou surovinou pro konkrétní výrobu, je odpad recyklován. Tak si asi každý představuje recyklaci.

Pokud by to ale takto bylo, materiálově by se využil jen nepatrný zlomek toho, co chceme recyklovat a smělé evropské recyklační cíle by byly nedosažitelné ještě více, než jsou nyní.

Nová legislativa již nepovažuje odpad, který je vytříděný, již za zrecyklovaný. Posouvá určující bod v procesu dál. Kam? Na to nám odpověděli v dnešní polemice odborníci, kterých jsme se zeptali:

Kdy je odpad považován za recyklovaný a kdy je fakticky recyklovaný?

Radek Hořeňovský, předseda klastruWASTen:

Recyklace je obecně proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se tedy o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Odpad, který je v jeho konečné formě jinak nepoužitelný, je v procesu recyklace přetvářen na novou vstupní surovinu nebo přímo na výrobek.

Velice důležitý je rozdíl mezi považováním odpadu za recyklovaný - pouze separace frakcí obsažených v odpadu (komunální odpad, primárně separovaný plast atd.), nadrcení odpadu a prohlášení ho za palivo atd., samozřejmě recyklace není.

Skutečně recyklovaný odpad jsou např. pytle vyrobené z odpadního plastu (sběr, praní, drcení, tepelné zpracování, tváření).

Jedním z dokonalých příkladů recyklace je termická depolymerizace, která je prakticky bezodpadovou technologií a vznikají tři nově využitelné produkty (plyn, olej, uhlík). Přesto v tomto případě zákon některé z nich stále považuje za odpad.

Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství (ČAObH):

Až do konce roku 2020 bylo možné vykazovat jako recyklaci vstup do technologie, která z vytříděných odpadů vyrobí druhotnou surovinu. Prakticky to znamenalo vstup na dotřiďovací linku.

Současná legislativa posunula měřící bod na úroveň výstupu z dotřiďovací linky, a od změřené hmotnosti se ještě odečtou ztráty v procesu recyklace.

Další změnou je to, že doposud se mohlo započítávat do recyklace i výroba alternativních paliv, což od roku 2021 není možné a je to považováno pouze za formu využití.

Zde však stojí za zmínku, že dle dostupných statistik převažuje z České republiky vývoz kvalitních druhotných surovin do zahraničí (prostě v České republice po dlouhých letech skládkařského ráje nebyl důvod stavět recyklační kapacity) a naopak se do České republiky dovážejí k dotřídění většinou znečištěné směsné plasty, které se po projití třídící linkou z menší části stávají zajímavou surovinou. A to, co zbyde, se stává odpadem…

Je vhodné si také připomenout, že ze žlutých kontejnerů na separovaný sběr českých domácností je zrecyklováno cca 60 % obalů.

Článek vznikl za podpory klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Wasten_EU.jpg
logo_wasten.png
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema