Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam odkládat vánoční stromky a jak poté skončí?

| autor: Hana Tomášková0

Kam odkládat vánoční stromky a jak poté skončí?

Mezi lidmi je rozšířený mýtus, že odložené vánoční stromky slouží jako zpestření stravy v zoologických zahradách. To však není možné, protože nelze zaručit dokonalé odstrojení stromečku a zvířata by se mohla o kovové háčky těžce poranit. Ze stejného důvodu se zakazuje zavážet stromky do lesa, aby nedošlo k ohrožení zvěře. Na krmení zvěře mohou posloužit pouze neprodané stromky.

Máte-li však domácí kompost, můžete svůj odložený vánoční stromek seštěpkovat a využít na kompost. Pokud tuto možnost nemáte, je vhodné sledovat informace o odkládání stromků ve vašem městě či obci.

Ve většině měst a obcí je vhodné umístit stromek vedle kontejnerových stání, kde budou následně vyzvednuty pověřenými pracovníky. Nesnažte se nacpat stromek do kontejneru. Nádobu tím zbytečně zaplníte a znemožníte ostatním naplnit ji odpadem, který do ní skutečně patří.

Obrátili jsme se na města a obce v České republice, aby nám přiblížily detaily svozu a dalšího osudu vánočních stromečků. Položili jsme jim následující otázky:

Kam mohou vaši občané odkládat stromky po Vánocích?

Jak bude se stromky po jejich odvozu naloženo?

Radim Mana, tiskový mluvčí, Pražské služby a.s., hlavní město Praha:

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech, jako je činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci, prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Konečnou zastávkou pro vánoční stromky bude některá z kompostáren na území metropole. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může poputovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Radka Štědrá, tisková mluvčí, Magistrát města Olomouce:

Stejně jako v předchozích letech budou svoz vánočních stromků ve městě zajišťovat Technické služby města Olomouce. K zahájení svozu dojde začátkem ledna (předpoklad cca. od 6.1.2020) a bude probíhat průběžně celý měsíc, v počátečním období samostatně a v době od 21.1. do 31.1.2020 společně se zimním svozem bioodpadu.

Odstrojené stromky mohou občané odložit ke stanovištím na odpad nebo je odevzdat na sběrových dvorech pro občany v Neředíně a v Hodolanech. Stejně tak je možné stromky nastříhat a dát do nádoby na bioodpad nebo je položit vedle nich.

Vánoční stromky jsou následně zpracovávány společně s bioodpadem na kompostárnách v Křelově nebo Olomouci - Novém Dvoře.

Markéta Bučoková,tisková mluvčí,Městský úřad Strakonice:

Vánoční stromky mohou obyvatelé města umístit vedle nádob na odpad (TKO) a technické služby je následně sváží po dobu dvou měsíců na skládku biologicky rozložitelného materiálu.

Jak jsem již zmínila v první odpovědi, vánoční stromky jsou sváženy technickými službami na skládku v Holi, kde jsou podmínky pro jejich ekologické zpracování.

Jana Kodymová,tisková mluvčí,statutární město Liberec:

Občané mohou odstrojené vánoční stromky odkládat ke svým kontejnerovým stáním a svozové auto je následně postupně odváží. Zužitkovat vánoční stromečky například pro zvířata v ZOO bohužel nejde, neboť bývají nedokonale odstrojeny, a tak by zbylé háčky nebo části vánočních dekorací mohly zvířatům ublížit.

Společnost, která v Liberci zajišťuje svoz komunálního odpadu, je tedy odváží do kompostárny SAP Mimoň. Tady mají drtičku a magnet na odchytávání právě těch ponechaných kovových háčků.

Lucie Harcová, odbor rozvoje města Hradec Králové:

Občané Hradce Králové se mohou obrátit na veřejná stanoviště separačního odpadu anebo je můžou předat na kompostárně v Hradci Králové.

Stromky po odvozu skončí na kompostárně v Hradci Králové.

Miloslava Škrabánková, odbor správy majetku města Odolena Voda:

Na vánoční stromky po Novém roce technické služby rozmístí kontejnery po městě. Stromky budou zřejmě převezeny na sportovní areál, kde budou následně spáleny jako v minulých letech.

Foto: ilustrační/ Pixabay, PSAS, redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ