Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče? Jak je s nimi dále nakládáno?

| autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková0

Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče? Jak je s nimi dále nakládáno?

Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti Ekolamp, nám v minulém rozhovoru přiblížil některé informace o sběru elektroodpadu. Zajímaly nás další detaily, a proto jsme se na Petra Číhala obrátili ještě jednou s dalšími otázkami.

Jak občané zjistí, zda je ve výrobku zahrnut příspěvek za zpětný odběr?

Dle aktuálního zákona nemá prodejce povinnost uvádět příspěvek za zpětný odběr odděleně od ceny. Spotřebitel tedy nemá možnost na první pohled zjistit, zda byl za výrobek řádně odveden příspěvek na sběr a ekologickou recyklaci.

V novém návrhu zákona, který bude platit od 1. 1. 2021 je tento nedostatek již odstraněn a prodejci budou mít povinnost uvádět na cenovce odděleně výši příspěvku na zpětný odběr výrobku.

Co se stane s výrobkem, který je takto sebrán a zrecyklován?
Zpětný odběr elektrozařízení znamená řízený sběr elektrozařízení po skončení jeho životnosti prováděný za účelem jeho ekologické demontáže a opětovného využití získaných materiálů. Minimální úroveň materiálního využití elektroodpadu je zákonem stanovena v rozmezí 55 % až 85 % dle typu elektrozařízení. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že z každých 100 kg sebraného elektroodpadu je ze zákona povinné minimálně 55 až 85 kg recyklovat a znovu použít (např. na výrobu nový výrobků). Řada kolektivních systémů ale dosahuje i vyšší míry materiálového využití, než je dáno tímto minimálním rozpětím (běžně i 93 %).

Jak spotřebitel zjistí, kde může odevzdat vysloužilý spotřebič?

Ministerstvo životního prostředí České republiky spravuje Registr míst zpětného odběru. Jde o informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Tento informační systém obsahuje např. identifikaci provozovatele, lokaci, druhy a skupiny odpadních elektrických či elektronických zařízení, maximální velikost nebo množství odebíraných výrobků s ukončenou životností, indikativní údaje o provozní době místa zpětného odběru a identifikaci výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který místo zpětného odběru zřídil. Spotřebitel si tedy může velmi jednoduše zjistit, kde je nejbližší sběrné místo na příslušný typ elektroodpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert