Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Již pátá měřicí stanice ovzduší je v provozu

| zdroj: Ostrava0

Již pátá měřicí stanice ovzduší je v provozu

Umístěna je v Hrušově v blízkosti koksovny Svoboda, v lokalitě, kde dosud měření chybělo. Fungování pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě letos městský rozpočet přijde na 3,5 milionu korun.

„Lepší pokrytí měřicích bodů nám umožní podrobněji informovat obyvatele města o stavu ovzduší v místě, kde bydlí či pracují. Naměřená data jsou cenná také pro nás, protože nám umožní lépe plánovat další opatření ke snižování prašnosti. Navíc tak získáváme argumenty pro jednání s provozovateli hlavních zdrojů znečištění," řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Měřicí body jsou umístěny v Radvanicích v ulicích Nad Obcí a Poláškova, v Mariánských Horách v ulici Zelené, v Porubě v ulici Opavské a nová stanice je v Hrušově v ulici Stará cesta. Nový měřicí bod v Hrušově slouží k měření stavu ovzduší na návětrné straně koksovny Svoboda, kterou občané subjektivně vnímají jako významný zdroj znečištění. Konkrétně měří PM10, PM2,5, PM1. Co 3 dny potom těkavé organické látky (VOC) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs). Rozmístění stanic pomáhá nejen plošně monitorovat ovzduší ve městě, ale umožňuje sledovat i rozdílné zdroje znečištění.

Aktuální údaje z pěti stacionárních měřících stanic, které s podporou města provozuje Zdravotní ústav Ostrava, lze sledovat na webových stránkách www.zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm. Na webu zdravaova.cz jsou zveřejňovány také informace z pěti měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Měřicí body obou provozovatelů se svým umístěním vhodně doplňují.

Užitečným nástrojem pro monitoring ovzduší v Ostravě je speciální měřicí vůz. Jeho výhodou je zejména snadný pohyb v terénu. Díky tomu je možné operativně posoudit vliv lokálních topenišť, z průmyslu nebo vliv dopravy a také plošně mapovat konkrétní lokality včetně oblastí s ekologickými zátěžemi. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích. Údaje z měřicího vozu se zobrazují na zdravaova.cz, když je vůz v akci podle harmonogramu, či na vyžádání.

Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů o průběžném stavu ovzduší i o mimořádných událostech, ale také jako klíčový podklad pro strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí.

Foto: Jedna z měřicích stanic financovaných městem Ostravou se nachází v Radvanicích. Autor: René Stejskal

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert