Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jihlava získala dotaci na novou trolejbusovou trať

| zdroj: Jihlava/ redakčně upraveno0

jihlava_trolejbus.jpg
zdroj: Jihlava

Předmětem vlastní stavby je vybudování nové trolejbusové trati, která umožní využití bezemisní trolejbusové dopravy v lokalitě Bedřichova a propojení města s průmyslovou zónou – sever a zajištění bezemisní MHD v částech města Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl prostřednictvím tzv. parciálních trolejbusů.

Nová trolejbusová trať

Celková délka nové trolejbusové trati bude 5,7 km a v rámci celé této stavby bude osazeno celkem 290 ks zcela nových trakčních stožárů, provedena instalace trakčních trolejových drátů v délce cca 24 km a přes 4,6 km trakčního kabelového vedení.

Pro napájení nové trolejbusové trati budou vybudovány dvě nové měnírny, které budou transformovat vysoké střídavé napětí 22 kV na stejnosměrné napětí 600 V. Část trati bude napájena i prostřednictvím rezervních napájecích kabelů, které čekají na svoje využití od poloviny 80. let, kdy byly položeny v rámci přípravných prací. V nezbytném rozsahu budou provedeny i přeložky inženýrských sítí, které se stavbou kolidují.

Nové osvětlení

V ulicích Sokolovská a Pávovská přibude díky nově vztyčeným trakčním sloupům také nové veřejné osvětlení s LED svítidly. V části trasy bude položeno i nové optické vedení internetové metropolitní sítě. Nové trakční trolejbusové stožáry budou zpravidla umístěny v místech stávajících dosluhujících stožárů veřejného osvětlení, které jsou na hranici své živostnosti a musely by být v nejbližší době vyměněny.

„Díky výstavbě trolejbusové trati tak budou ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by musely být vloženy do obnovy stožárů veřejného osvětlení a do zemních prací při obnově zemního kabelového vedení,“ uvedl Petr Ryška, náměstek primátorky Jihlava odpovědný za oblast rozvoje města.

Podpora z EU

Na realizaci stavby se městu podařilo získat podporu z Operačního programu Doprava ve výši cca 100 mil. Kč, a to prostřednictvím integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Z výběrového řízení vzešla jako nejvhodnější nabídka od společnosti Elektroline, a.s. s nabídkovou cenou 129 898 386,16 Kč bez DPH. Termín dokončení stavby je stanoven do 400 kalendářních dnů od předání staveniště tj. do 23. 11. 2022.

„Příští rok touto dobou tak bude elektricky cestovat už 75 % cestujících v jihlavské MHD,“ doplnil předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Podle jeho slov bude mít stavba trolejí na Bedřichov díky využití parciálních trolejbusů dopad i na jiné části města, kterým se uleví od hlučnějších CNG autobusů. Jednat se bude o centrum města a oblast ulic Žižkova, Rantířovská a Lipová.

Nové trolejbusové linky

Po nové trati budou vedeny trolejbusové linky G a H. Linka G nahradí část linky 12 a část linky 3. Propojí Antonínův Důl, Pávov a Bedřichov přes centrum města s Horním Kosovem a nabídne tak obyvatelům těchto čtvrtí nová přímá spojení.

Doplňková linka H poté nově zajistí přímé a rychlé spojení Bedřichova s oblasti okolo ul. Tolstého. Tedy spojení s autobusovým nádražím, středními školami, Vysokou školou polytechnickou nebo s Domem zdraví a s nemocnicí Jihlava.

Jihlava_trolejbus1.jpg
Jihlava

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo