Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké má Skašov zkušenosti s vegetační čistírnou odpadních vod?

| autor: Hana Tomášková0

Roční zkušební provoz na vegetační čistírně odpadních vod v listopadu skončil. „Výsledky zkušebního provozu byly v pořádku. VČOV je po kolaudaci,“ říká Luboš Tříska, starosta obce Skašov, „Kolaudační souhlas s užíváním stavby jsme obdrželi v květnu 2019. V říjnu 2019 pak ještě povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Nyní je vegetační čistírna odpadních vod v trvalém provozu.“

Skašov je obec v okrese Plzeň-jih, která se nachází asi 19 km jižně od Plzně. Má 212 obyvatel. Obec řešila otázku pořízení čistírny již delší dobu. Plány byly připraveny, ale bez dotace by nebylo možné projekt realizovat. V roce 2016 obdržel Skašov na tuto investiční akci státní podporu.

Náklady na realizaci

Celkové náklady na výstavbu akce byly plánovány ve výši 5 900 282 Kč. Nakonec byly navýšeny o 1 200 000 Kč kvůli změně stavby některých objektů VČOV. Celkem tedy vegetační čistírna odpadních vod i s dostavbou kanalizace vyšla na 7 100 282 Kč. Výstavba „Prodloužení kanalizace a ČOV Skašov“ byla podpořena dotací z ministerstva zemědělství ve výši 4 076 000 Kč a dotací z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 582 400 Kč.

Proč právě přírodní čistírna

Obec Skašov se rozhodla pro vegetační čistírnu, protože tento typ vyšel po stránce investiční a technické jako nejvhodnější řešení,“ uvádí Michal Kriška Dunajský z Ústavu vodního hospodářství a krajiny, Vysoké učení technické v Brně.

Obec má jednotnou kanalizaci, do níž je zaústěna i meliorační soustava z polí,“ vysvětluje Michal Kriška, „Odpadní voda je naředěná tak, že klasická čistírna by vykazovala problematický provoz. Přírodní, vegetační, čistírna nemá problém s naředěnou ani zakoncentrovanou odpadní vodou, proto se nabízelo toto řešení jako vhodné. Řešením pro obec Skašov bylo, aby se na stávající kanalizační soustavě, před ČOV se jedná o průměr DN = 600mm, dostavěla přírodní čistírna a současně zachovala stávající septiky, které jsou ve své podstatě součástí mechanického předčištění odpadní vody.“

Čištění odpadních vod

Pro vyčištění odpadní vody se využívají fyzikální procesy - sedimentace a filtrace, přirozené biochemické procesy - rozklad amoniaku, rozklad organické hmoty, chemické procesy - rozklad složitějších makromolekul - léky, drogy, a v neposlední řadě biologická funkce rostlin - odběr vody, odběr živin z odpadní vody.

Přírodní čistírna je obecně vhodným řešením pro obec, která již má stávající kanalizační soustavu. V případě, že se obec rozhodne vybudovat novou kanalizaci, může být přírodní čistírna bez jakékoli úpravy přepojena na splaškovou kanalizaci.

Nejspolehlivěji funguje, pokud je čistírna připojena na splaškovou kanalizaci. Současně je ale velice snadným technickým řešením návrh přírodní čistírny na jednotné kanalizaci, jen jsou objekty navrhovány jiným postupem.

Ve Skašově jsou s VČOV spokojeni

Vzhledem k tomu, že výsledky vzorku z odtoku z vegetační čistírny odpadních vod byly vždy v limitech, tak VČOV splnila naše očekávání,“ konstatuje starosta Skašova a doplňuje: „Drobné problémy spojené s provozem jsme také museli řešit. Například jsme již měnili čerpadlo v jedné z nádrží a některé nádrže jsme drobně opravovali. Ale jak říkám, jsme spokojeni, protože vegetační čistírna odpadních vod funguje a myslím, že jsme tím pádem pomohli životnímu prostředí v obci a též přírodě pod obcí.“

Mezi výhody přírodní čistírny patří jednoduchý provoz v porovnání s ostatními technologiemi. Nízké náklady jsou dány snadnou údržbou, založenou převážně na kontrole systému, což zabírá pouze několik minut denně.

Obce by měly včas začít šetřit na pořízení nové čistírny

Problémem s tímto souvisejícím jsou dotační tituly. „Obce často nepočítají s tím, že po ukončení životního cyklu čistírny budou muset investovat znovu,“ připomíná Michal Kriška, „To znamená, že například po třiceti letech budou muset mít dotovanou částku naspořenou. Tuto částku obce musí nastřádat na základě výběru stočného. Čím levnější je investiční záměr, tím levnější může být stočné.“

Info: zdroj Michal Kriška Dunajský/ NSZM

Foto: archiv firmy Conwe s.r.o.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert