Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak udržují odpadové hospodářství města, kde se neplatí za svoz odpadu?

| autor: Hana Tomášková0

Jak udržují odpadové hospodářství města, kde se neplatí za svoz odpadu?

Občané za svoz SKO neplatí

Mezi města, kde občané již řadu let nemusí hradit poplatky za svoz SKO patří i Kralupy nad Vltavou nebo Most. V Kralupech vedlo k tomuto rozhodnutí mimo jiné vysoké procento neplatičů za svoz a nutnost vymáhání dluhů, které neúměrně zatěžovalo městskou pokladnu.

Od roku 2015 občané Kralup nemají povinnost úhrady poplatku za svoz komunálních odpadů. Ale tento poplatek byl nezávisle kompenzován zvýšeným koeficientem pro výpočet daně z nemovitosti. Zrušení poplatku s sebou nese i některé nevýhody - jako například přehled o obsluhovaných kontejnerech, či absenci motivačního prvku. Tato změna však byla finančně velmi vstřícná k samotným občanům a přesto nám peníze v rozpočtu nechyběly. V současné chvíli město na odpadové hospodářství doplácí ze svého rozpočtu, zejména na separovaný odpad, jehož svoz je neustále finančně náročnější. Dále se musíme připravovat na legislativní změny v odpadovém hospodářství, kdy se bude postupně navyšovat cena za ukládání do země – skládkovné,“ přibližuje situaci Vojtěch Pohl, místostarosta města Kralupy nad Vltavou.

Opatření ke snížení objemu biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Jedním z největších současných problémů v oblasti komunálního odpadu jsou biologicky rozložitelné materiály, které mohou tvořit až polovinu směsného komunálního odpadu. Je třeba zajistit, aby bioodpad nekončil na skládkách, ale dostal se do bioplynových stanic a kompostáren.

Novinkou loňského roku bylo bezplatné přidělení 300 ks kompostérů přímo občanům Kralup s podmínkou jejich umístění na katastrálním území města. Tímto krokem bychom měli předcházet vzniku bioodpadu, což je z hlediska odpadové strategie považováno za nejlepší variantu. Dále město občanům nabízí nádoby na biologicky rozložitelný materiál. Tyto nádoby si sice musí obyvatelé zakoupit, ale jejich následný svoz je bezplatný a provádí ho smluvní společnost,“ informuje o možnostech Vojtěch Pohl.

S nadcházející změnou odpadové legislativy význam zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) roste. V Mostě však s BRKO velký problém nezaznamenávají.

Z Analýzy směsného komunálního odpadu, kterou jsme si v našem městě nechali udělat na sklonku roků 2018/2019, v žádném případě nevzešlo, že by BRKO představovalo „skoro polovinu“ SKO,“ upozorňuje Klára Vydrová, tisková mluvčí Magistrátu města Most, a dodává: „Nahradili jsme dosavadní pytlový systém za kontejnery na biodpad - počet kontejnerů neustále zvyšujeme, dle požadavků obyvatel.“

Zvýšení komfortu pro občany

V Mostě neustále rozšiřujeme komfort pro občany města v podobě rozšiřování či realizací nových kontejnerových stání, včetně podzemních kontejnerů. Na požadavky obyvatel reagujeme i navyšováním počtu kontejnerů na sklo. Dále máme aktuálně nově zřízeno 30 stanovišť na upotřebené kuchyňské oleje,“ říká Klára Vydrová.

Také Kralupy zavedly podzemní kontejnery na tříděný odpad a staví se nová kontejnerová stání. K dalšímu rozvoji odpadového hospodářství uvádí Vojtěch Pohl: „V nejbližších týdnech budeme rozšiřovat nejfrekventovanější sběrná místa a navyšovat počty kontejnerů v místech, kde je situace již neúnosná. Dále jsme rozšířili sbírané komodity o jedlé tuky, 6 kontejnerů, a o obalové kovy, 7 kontejnerů. V budoucnu se chceme zaměřit i na estetickou stránku sběrných míst v podobě přístřešků či hrazení kolem kontejnerových stanovišť.“

ZEVO jako řešení odpadového hospodářství?

Změna odpadových zákonů přinese obcím a městům mnoho změn, na které je třeba začít se připravovat. Jaké vidí možnosti pro města a obce po omezení možnosti skládkování v Kralupech nad Vltavou a v Mostě?

Ideálním 3E řešením se jeví výstavba ZEVO, zařízení pro energetické využití odpadu,“ domnívá se Klára Vydrová. Energetické využití odpadů znamená využití tepelné energie uvolněné při spalování odpadů k výrobě elektřiny a tepla. Ve světě jsou ZEVO často využívána – zejména ve Francii či Německu.

Omezení skládkování bude mít bezesporu velký vliv na odpadové hospodářství obcí všech velikostí, ale snažíme se na tuto změnu připravovat již nyní,“ konstatuje Vojtěch Pohl, „Pravidelně se účastníme jednání s Krajským úřadem, který spolupracuje na přípravě projektu na zařízení pro energetické využití odpadů v Horních Počáplech, které by mělo v budoucnu pojímat celý Středočeský kraj. V tomto ohledu zatím bohužel existuje spousta neznámých a situace se bude jistě ještě vyvíjet v souladu s nově vznikající legislativou.“

Motivační systémy pro občany

V současné době není zákonem určené, jak moc musí obce a města vytřídit. Musí pouze občanům třídění umožnit. Podle nové legislativy však bude třídění povinné a procento třídění se bude postupně navyšovat. Mohou zafungovat motivační programy pro občany?

Nad motivačním systémem jsme sice uvažovali, ale vyhodnotili jsme, že je velmi komplikované nastavit rovné podmínky pro všechny občany, například obyvatele bytových domů a obyvatel rodinných domů, a proto jsme od této myšlenky prozatím upustili,“ připouští Vojtěch Pohl.

Zlepšení procenta třídění je určitě přáním každé obce, leč to ve finále závisí na společenské environmentální zodpovědnosti,“ přidává Klára Vydrová a doplňuje: „Domníváme se, že motivační programy pro občany lze aplikovat pouze v obcích, kde se za odpad platí, tudíž v našem případě je tato možnost irelevantní. V našem městě musíme ještě uvažovat s akcentem na specifické složení populace.“

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert