Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Modernizační fond může posloužit pro energetické úspory ve veřejné správě

| autor: Hana Tomášková0

Modernizační fond může posloužit pro energetické úspory ve veřejné správě

Jak se rozhoduje Evropská unie a jaké cíle si klade

Slavnostního zahájení se ujal Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení, který shrnul situaci na emisním trhu v České republice i zahraničí. Poté se slova ujímá Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP. Přibližuje cíle, které si Evropská unie klade a faktory, které ovlivňují její rozhodování.

Z hlediska toho, jak plníme cíle roku 2020, možná překvapí, že některé státy EU mají problém z hlediska plnění cílů. České republiky se to naštěstí netýká,“ uvádí Pavel Zámyslický. Česká republika patří k těm lepším členským státům, co se týká plnění cílů, ke kterým se zavázala. „Ukazuje se, že třeba Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, které jsou hodně ambiciozní, mají sami problém se splněním cílů.“

Další alokace ve formě modernizačního fondu

O novinkách v emisním obchodování v období 2021-2030 informuje Jan Tůma, vedoucí oddělení obchodování s emisemi, MŽP. Jan Tůma hned v úvodu odpovídá na otázku, kdy dostanou výrobci elektřiny bezplatnou povolenku. Sděluje, že alokace se do konce roku nestihne kvůli personálním změnám v oddělení, které zpracovává agendu. „Snažíme se tento úkol zajistit alespoň externě,“ vysvětluje Jan Tůma. Alokace by měla být zaslána na začátku roku 2020. „To bude poslední alokace na výrobu elektřiny,“ upozorňuje Jan Tůma, „Další alokace bude probíhat ve formě modernizačního fondu.“

Vliv Brexitu

Brexit se neustále oddaluje. „To je trochu nešťastné, protože Velká Británie je stále v systému a nikdo neví, co se bude dít v roce 2020,“ varuje Jan Tůma, „Už teď musíme být připraveni, že se Brexit zase posune a britské firmy budou mít povinnosti z EU ETS i v dalším roce.“

Modernizační fond na podporu energetické účinnosti a rekonstrukci veřejných budov

První výzva bude otevřena v roce 2021. Odhaduje se, že půjde o částku přes 100 mld Kč. Peníze budou určeny podporu OZE, energetické účinnosti, změnu palivové základy, rekonstrukci veřejných budov, akumulaci a dopravu, včetně MHD.

V první řadě budou podporovány ty projekty, které budou nejefektivnější,“ představuje soutěžení projektů Jan Tůma. Přednost dostanou ty, které zajistí nejlepší výsledky a budou podporovány tak dlouho, dokud nebudou vyčerpány všechny peníze. „Nezpůsobilé jsou pouze ty projekty, které nějakým způsobem spoluspalují uhlí. Musí to být úplná náhrada,“ přibližuje podmínky Tůma.

Je třeba, aby došlo ke sladění s OPŽP, OPPK, OPD, NZÚ, IROP. Správu bude zajišťovat Státní fond životního prostředí.

Problematikou se budou dále zabývat diskutující na panelové diskuzi. Slovo zde bude mít, kromě již zmiňovaných přednášejících, také Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru průmyslové ekologie, MPO.

Konference 29. Emission Trading, kterou pořádá B.I.D. services, i nadále pokračuje odbornými přednáškami.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ