Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hygienizace kalů nízkoteplotním sušením

| autor: Hana Tomášková0

O technologii sušení kalů a o jejich využití jsme vás informovali v článku Čistírna v Karlových Varech zajišťuje hygienizaci kalů nízkoteplotním sušením.Dnes se zaměříme na schéma a popis samotného sušení kalů.

Schéma a popis sušárny kalů 
Sušárnu kalů tvoří především samotná konstrukce sušičky, dále kalové silo na odvodněné kaly, šnekový dopravník, vodní a kyselinová pračka, biofiltr a kontejnery na granulát - vysušený kal. Vlastní sušička je složená ze tří uzavřených, tepelně izolovaných modulů: řídicí modul, hlavní modul (s pěti sušicími komorami) a návratový modul. V modulech je odsáváním části vzduchu udržován malý podtlak, tak aby nedocházelo k úniku zápachu. Zařízení sušárny jsou provozována jako plně automatizovaná.

Průchod kalu sušárnou

Sušení kalů probíhá na dvou posuvných pásech umístěných v sušičce nad sebou. V řídicím modulu se nejprve na horní pás vytlačí odvodněný kal z odstředivek přes tzv. extrudér, špagetovač, ve formě tlustých provazců, špaget. Kal dále přechází do hlavního modulu, složeného z pěti sušicích komor, kde dochází k samotnému procesu sušení. Horní pás s kalem se postupně posouvá přes jednotlivé komory.

Na konci hlavního modulu je přiřazen návratový modul. Zde se kal z horního pásu přesype na spodní pás, kterým se vrací zpět do řídicího modulu přes jednotlivé sušicí komory, kde dochází k jeho finálnímu dosušení. Vysušený kal je poté odebírán ze spodní části řídicího modulu, šnekovým, vodou chlazeným dopravníkem expedován do kontejnerů a vyvážen z čistírny k dalšímu použití.

Cirkulace vzduchu v sušárně

Sušení je prováděno při teplotě 80 °C. Do jednotlivých sušicích komor se rozvádí horký vzduch ohřátý pomocí tepelných výměníků. Zdrojem tepla pro ohřev vody do výměníků jsou dva plynové kotle, které doplňkově využívají jako palivo bioplyn produkovaný při vyhnívání kalů. Vzduch v komorách se nasytí vypařenou vodou z kalu a  poté proudí k  vodním chladičům, kde se zchladí a  voda zkondenzuje. Tento kondenzát je odveden mimo sušičku a dále se vrací do technologického procesu čistírny. Odsátý vzduch ze sušičky obsahuje znečištění, které není kondenzovatelné, a  proto se musí na kyselé pračce zneutralizovat a na vodní pračce dočistit. Na koncovce čištění vzduchu je ještě instalován biofiltr.

Info, foto, schéma: zdroj Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ