Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hradecko-pardubická aglomerace podpořila modernizaci úpravny vody v Hrobicích

| zdroj: Hradecko-pardubická aglomerace0

Hradecko-pardubická aglomerace podpořila modernizaci úpravny vody v Hrobicích
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Hradecko-pardubická aglomerace, stejně jako celá oblast východních Čech, patří z pohledu sucha mezi nejohroženější oblasti v České republice.

Sucho má drastické dopady nejen na zemědělství, ale i na obyvatele a obce závislé na vlastních zdrojích pitné i užitkové vody. Stoupají tak nároky na kvalitu a množství dodávané pitné vody.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice proto intenzivně připravuje jeden z největších projektů ve své historii – Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice. Celkové náklady přesahují 637 milionů korun, nemalou částkou pak na realizaci přispěje ITI.

„Naše aglomerace má v současné době u Operačního programu Životní prostředí rezervaci 200 milionů korun. Ty byly z malé části využity na projekt dobudování kanalizace v Opočínku. 189,2 milionů korun máme v tuto chvíli připravených pro projekt v Hrobicích.

Vzhledem k jeho vysoké finanční náročnosti ovšem stále jednáme s Ministerstvem životního prostředí o dalším navýšení prostředků, a to nejméně o sto milionů korun. Věříme, že nakonec se nám další finance podaří získat,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Samotný projekt se skládá ze čtyř částí. První zahrnuje modernizaci a intenzifikaci úpravny vody, která aktuálně nevyhovuje požadavkům, a to zejména kvůli zvyšující se koncentraci mikroorganismů, jež současná technologie nedokáže odstranit.

Realizací projektu bude do provozu uvedena nová technologie, díky níž bude možné upravovat jak povrchovou vodu z písníku Oplatil, tak podzemní vodu. Současně dojde k navýšení kapacity úpravny, a to zvýšením maximálního průtoku na 200 l/s.

Ve druhé etapě projektu proběhne intenzifikace a zkapacitnění stávajícího prameniště Hrobice, což představuje realizaci 30 nových vrtů a rekonstrukci a zkapacitnění stávajících čerpacích stanic surové podzemní vody. Zkapacitněním bude dosaženo možnosti čerpání až 150 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, zbytek bude pokryt z povrchového zdroje Oplatil.

Ve třetí etapě projekt zahrnuje nutnou investici do stávajícího výtlaku surové vody z prameniště Hrobice, jehož zkapacitněním bude možné čerpat až 90 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, a to z lokality Čeperka.

Na závěr bude rovněž provedena rekonstrukce čerpací stanice Oplatil jakožto povrchového zdroje surové vody z písníku Oplatil, která umožní optimalizovat provoz úpravny na základě kvality surové podzemní a povrchové vody.

„Počítáme s tím, že k zahájení realizace projektu dojde na počátku roku 2020, dokončen by měl být v polovině roku 2023. V současné době již máme na realizaci projektu vypsané výběrové řízení,“ doplnil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Aleš Vavřička.

Projekt v Hrobicích je přípravou území na příští programové období, které se ponese ve znamení „zelených“ projektů. Evropská komise chce po roce 2021 do podpory životního prostředí zacílit nejméně 30 % prostředků, které Česká republika získá. Území aglomerace by se tak mělo dočkat projektů na úpravy veřejných prostranství, efektivního nakládání s odpady či zadržováním vody v krajině.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ