Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hradecko-pardubická aglomerace podpořila modernizaci úpravny vody v Hrobicích

| zdroj: Hradecko-pardubická aglomerace0

Hradecko-pardubická aglomerace podpořila modernizaci úpravny vody v Hrobicích

Hradecko-pardubická aglomerace, stejně jako celá oblast východních Čech, patří z pohledu sucha mezi nejohroženější oblasti v České republice.

Sucho má drastické dopady nejen na zemědělství, ale i na obyvatele a obce závislé na vlastních zdrojích pitné i užitkové vody. Stoupají tak nároky na kvalitu a množství dodávané pitné vody.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice proto intenzivně připravuje jeden z největších projektů ve své historii – Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice. Celkové náklady přesahují 637 milionů korun, nemalou částkou pak na realizaci přispěje ITI.

„Naše aglomerace má v současné době u Operačního programu Životní prostředí rezervaci 200 milionů korun. Ty byly z malé části využity na projekt dobudování kanalizace v Opočínku. 189,2 milionů korun máme v tuto chvíli připravených pro projekt v Hrobicích.

Vzhledem k jeho vysoké finanční náročnosti ovšem stále jednáme s Ministerstvem životního prostředí o dalším navýšení prostředků, a to nejméně o sto milionů korun. Věříme, že nakonec se nám další finance podaří získat,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Samotný projekt se skládá ze čtyř částí. První zahrnuje modernizaci a intenzifikaci úpravny vody, která aktuálně nevyhovuje požadavkům, a to zejména kvůli zvyšující se koncentraci mikroorganismů, jež současná technologie nedokáže odstranit.

Realizací projektu bude do provozu uvedena nová technologie, díky níž bude možné upravovat jak povrchovou vodu z písníku Oplatil, tak podzemní vodu. Současně dojde k navýšení kapacity úpravny, a to zvýšením maximálního průtoku na 200 l/s.

Ve druhé etapě projektu proběhne intenzifikace a zkapacitnění stávajícího prameniště Hrobice, což představuje realizaci 30 nových vrtů a rekonstrukci a zkapacitnění stávajících čerpacích stanic surové podzemní vody. Zkapacitněním bude dosaženo možnosti čerpání až 150 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, zbytek bude pokryt z povrchového zdroje Oplatil.

Ve třetí etapě projekt zahrnuje nutnou investici do stávajícího výtlaku surové vody z prameniště Hrobice, jehož zkapacitněním bude možné čerpat až 90 l/s podzemních vod z prameniště Hrobice, a to z lokality Čeperka.

Na závěr bude rovněž provedena rekonstrukce čerpací stanice Oplatil jakožto povrchového zdroje surové vody z písníku Oplatil, která umožní optimalizovat provoz úpravny na základě kvality surové podzemní a povrchové vody.

„Počítáme s tím, že k zahájení realizace projektu dojde na počátku roku 2020, dokončen by měl být v polovině roku 2023. V současné době již máme na realizaci projektu vypsané výběrové řízení,“ doplnil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Aleš Vavřička.

Projekt v Hrobicích je přípravou území na příští programové období, které se ponese ve znamení „zelených“ projektů. Evropská komise chce po roce 2021 do podpory životního prostředí zacílit nejméně 30 % prostředků, které Česká republika získá. Území aglomerace by se tak mělo dočkat projektů na úpravy veřejných prostranství, efektivního nakládání s odpady či zadržováním vody v krajině.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.