Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Gastro odpad nemusí být problém

| autor: Pavel Mohrmann0

Gastro odpad nemusí být problém

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven musí být shromažďován odděleně od komunálního odpadu. Jinak hrozí původci nemalé pokuty. To, jak zacházet s tzv. gastro odpadem, jsme zmínili v tomto článku.

Tzv. gastro odpad je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Pozor, je třeba odlišovat bioodpad z kuchyní v domácnosti, kde domácnost vaří pouze pro svoji vlastní potřebu, podle své skladby a struktury jsou zařazovány v katalogu odpadů pod číslo 20 02 01 (biologicky rozložitelné odpady), v tomto případě se nejedná o gastro odpad.

Gastro odpad je možné likvidovat v bioplynové stanici, po úpravě v kompostárně, nebo v kafilerii. Kompostárny budou zřejmě nejdostupnější zpracovatelskou jednotkou pro tento odpad. Před jeho využitím v kompostárně je však nutné jej hygienizovat.

Nová, inovativní technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla v kombinaci s odpadním teplem jiných technologií. V různých provozních režimech tak zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů (komunálních, gastro odpadů, čistírenských kalů i zemědělských odpadů).

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace a teplovzdušných výměníků zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

Předúprava gastro odpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

 • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou

 • kapacita 500 t gastro odpadu / 1 reaktor a rok

 • bez dodatečného zdroje tepla

 • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny

 • automatická manipulace a vymývání svozových nádob

 • bez zápachu - uzavřený ventilační systém

 • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO

 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost

 • cyklus 1-2 dny

 • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity

 • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

Zdroj: Via Alta

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ