Reklama

20. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková   |  Zdroj: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Proč končí biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven často na skládkách?

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven musí být shromažďován odděleně od komunálního odpadu. To, jak zacházet s tzv. gastro odpadem, vysvětluje Česká inspekce životního prostředí.

Tzv. gasto odpad je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. S těmito odpady musí být zacházeno v rámci zpřísněných norem. 

Je třeba odlišovat bioodpad z kuchyní v domácnosti, kde domácnost vaří pouze pro svoji vlastní potřebu, podle své skladby a struktury jsou zařazovány v katalogu odpadů pod číslo 20 02 01 (biologicky rozložitelné odpady), v tomto případě se nejedná se o gastroodpad.

Jaké mají povinnosti původci gastroodpadu?

Pro původce odpadů (podnikající osoby) platí obecná povinnost shromažďovat odpady utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií. V případě stravovacích zařízení (restaurace, hotely, nemocnice, školní jídelny apod.) běžně kontrolujeme oddělené shromažďování gastro odpadů (odpad kat.č. 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) a jejich předávání oprávněným osobám. 

 

Kde se nejčastěji chybuje při nákládání s gastroodpadem?

V případě zjištěných pochybení se nejčastěji jedná o netřídění odpadů (gastro odpady jsou shromažďovány se směsným komunálním odpadem), tj. porušení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, případně o chybné zařazení odpadů, tj. porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech.

Gastro odpady (biologicky rozložitelné odpady) by měly být předávány do bioplynových stanic (BPS) nebo kompostáren (pokud mají příjem gastro odpadů povolen krajským úřadem a mají souhlas krajské veterinární správy), případně do kafilérií. 

V případě, že jsou gastro odpady ukládány na skládku, lze při kontrole skládek zjistit porušení integrovaného povolení, provozního řádu, případně zákona o odpadech v souvislosti s vyhláškou 294/2005 Sb.

 

Foto: Ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI