Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma poslala nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady

| zdroj: ČIŽP0

Firma poslala nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady

Tím společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic jí za to uložili pokutu 400 tisíc korun.

Při kontrole v červnu 2017 inspektoři zjistili, že firma ve svém ročním hlášení uvedla, že v roce 2016 předala celkem 794 tun nebezpečných odpadů, převzatých prostřednictvím mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, do povoleného zařízení společnosti EKOMEX s.r.o., přestože tyto odpady nebyly do zařízení společnosti EKOMEX s.r.o. prokazatelně nikdy převzaty. Inspektorům ČIŽP se ani po důkladném prošetření případu nepodařilo zjistit, jakým způsobem bylo s těmito odpady ve skutečnosti naloženo.

„Zaslání nepravdivého hlášení o druzích a množství odpadů v žádném případě nevnímáme pouze jako administrativní pochybení. Toto hlášení je jednou z nejdůležitějších zákonných povinností oprávněné osoby, která s odpady nakládá, navíc se jedná o jeden z mála způsobů, jakými se dá zjistit skutečné množství produkovaných, využívaných a odstraňovaných odpadů v České republice. Firma tedy významně narušila pořádek v ohlašovacím systému odpadového hospodářství,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích. Chybné údaje v ročním hlášení totiž mohou podle jeho slov způsobit nepřehlednost v celém systému, který zajišťuje sběr základních dat o toku odpadů, a který představuje klíčový nástroj pro řízení odpadového hospodářství v ČR a EU.

Přitěžujícími okolnostmi při stanovení výše pokuty bylo množství nepravdivě ohlášených odpadů. Jednalo se o stovky tun kategorie nebezpečný. „Z celorepublikového hlediska pak tímto jednáním došlo k situaci, že jsou v informačním systému odpadového hospodářství zaneseny údaje o značném množství odpadů, včetně nebezpečných, u kterých není dohledatelný transparentní tok. Není dohledatelné místo ani způsob konečného naložení s nimi, a ani není možné ověřit, zda v současné době vykazují nebo nevykazují nebezpečné vlastnosti. Je tedy zřejmé, že prokazatelně došlo k nepřímému ohrožení životního prostředí,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Společnost HOKOV se proti rozhodnutí o pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Ta 11. února 2020 nabyla právní moci.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert