Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firma nelegálně navážela a třídila stavební odpady na pozemku v pražské Michli

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Firma nelegálně navážela a třídila stavební odpady na pozemku v pražské Michli

Firma tam téměř rok navážela, ukládala a třídila například zeminy, betony a dřevo, aniž by měla povolení Magistrátu hlavního města Prahy.

Na místo inspektoři vyrazili na základě podnětu v srpnu 2018. Zjistili, že s odpady už na tomto pozemku firma nezákonně nakládá do října 2017. „V době naší kontroly se tam nacházelo asi 10 814 tun stavebních odpadů na několika různých hromadách. Z předložených dokladů zároveň nebylo zřejmé přesné množství odpadů, se kterými bylo na pozemku nakládáno do doby naší kontroly,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Využívání odpadů na povrchu terénu v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady určena, je dle zákona nutné považovat za ohrožení životního prostředí. „Na rozdíl například od skládek komunálních nebo nebezpečných odpadů nejsou odpady uložené na povrchu terénu oddělené od vnějšího prostředí nepropustnou bariérou. A v tom spočívá to riziko. Jsou vystaveny přírodním podmínkám jako jsou například deště nebo proudění podzemních vod,“ vysvětlil Beroušek. 

Firma se proti sankci neodvolala, pokuta je od 6. listopadu pravomocná.

Foto: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ