Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Evropská investiční banka podporuje plány Ministerstva zemědělství na lepší hospodaření s vodou

| zdroj: MZe ČR0

Realizace projektu bude mít velký přínos pro občany České republiky. Nově zajistí ochranu proti záplavám pro 47 000 obyvatel a až 24 000 lidí získá lepší přístup k pitné vodě. Krom toho bude zajištěno odvádění a čištění odpadních vod pro dalších celkem 39 000 obyvatel a budou navýšeny kapacity pro zadržování srážkových vod o 2 miliony m3.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu uvádí: „Jako klimatická banka Evropské unie usilujeme o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Díky tomuto projektu se zlepší životní podmínky pro zhruba 110 000 lidí v České republice. Přibližně 25 % obyvatel zde žije v záplavových oblastech, jež jsou v průměru jednou za 10 až 15 let ohrožovány ničivými povodněmi. Jedná se o program zaměřený na ochranu klimatu, který zlepší tamní vodohospodářské služby a pomůže České republice plnit její závazky vyplývající z vnitrostátní i unijní environmentální legislativy.“

Ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman dodává: „Ministerstvo zemědělství si velmi váží dlouhodobé spolupráce s EIB a velice rádi v ní budeme pokračovat. Čeká nás turbulentní období klimatické změny, které bude – z pohledu České republiky – především obdobím značného úbytku zdrojů vody. V rámci právě realizovaných opatření je naší prioritou zajistit stabilní dodávky pitné vody občanům České republiky a budovat nové vodní nádrže v obcích, resp. obnovovat ty stávající. Musíme však mít na paměti i opačný extrém a zajistit ochranu našich obyvatel před záplavami. Financování ze strany EIB nám v následujících letech pomůže zavést celou řadu důležitých opatření v boji proti změně klimatu.“

Tato zatím poslední operace Evropské investiční banky je pokračováním velmi úspěšné spolupráce mezi bankou a Ministerstvem zemědělství České republiky. Jedná se o šestý úvěr, který ministerstvo získalo od EIB od roku 1999, přičemž celkový objem financování již dosáhl částky 1,3 mld. eur.

Několik příkladů konkrétních projektů financovaných z úvěru:

Zásobování vodou a kanalizace

Projekt: Vodovod Jelence

Součástí investice je výstavba vodovodu v délce 1,6 km, vrtané studny a také zásobníku o objemu 40 m3 s technologií pro úpravu vod. Po dokončení obyvatelé obce získají zdroj kvalitní pitné vody.

Protipovodňová opatření

Projekt: „Třebovice, Třebovka – Česká Třebová, úprava toku – stavební část“

Cílem investice je zajistit protipovodňovou ochranu na úseku vodního toku Třebovka v délce 12 km pro obce Třebovice a Rybník a město Česká Třebová. Úroveň protipovodňové ochrany se zde zvýší ze stávající dvouleté na stoletou vodu.

Projekt: „Výstavba obecní nádrže v obci Chotěšice (Středočeský kraj)“

Výstavba vodní nádrže o ploše 4,7 ha s celkovým objemem 66 000 m3. Projekt zkvalitní místní vodohospodářský režim, stabilizuje úroveň tamních podzemních vod a posílí lokální ekostabilizační funkce. Vodní nádrž bude sloužit i jako protipovodňové opatření s kapacitou 24 000 m3.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ