Elektrifikace Šluknovského výběžku je zase o krok blíže, zaznělo na Energetické komisi

| autor: Ústecký kraj0

Elektrifikace Šluknovského výběžku je zase o krok blíže, zaznělo na Energetické komisi

Obě strany se shodly na tom, že všechny body Rámcové smlouvy jsou průběžně naplňovány. A to ať už jde o zvýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla a snížení materiálové náročnosti této výroby, průběh obnovy zvláště velkých spalovacích zdrojů provozovaných na území kraje či o kroky vedoucí k udržitelnému rozvoji energetického sektoru, které vedou k celkovému snížení zátěže životního prostředí na území Ústeckého kraje. „Dokončujeme program komplexní obnovy, letos bychom rádi uvedli do trvalého provozu nový nadkritický uhelný zdroj v elektrárně v Ledvicích, kde probíhá od listopadu 2017 zkušební provoz. Zdroj plní podmínky KODEXu přenosové soustavy a samozřejmě limity IED,“ uvedl při jednání komise Ladislav Štěpánek, člen představenstva ČEZ, a.s. 

Již tradičním bodem jednání komise jsou opatření pro výměnu informací při mimořádných událostech způsobených klimatickými jevy, jako byly například poslední silné orkány. Zástupci Skupiny ČEZ představili nejen nový webový portál s názvem www.bezstavy.cz určený široké veřejnosti, ale připomněli také stávající krizový informační systém pro   města a obce, který slouží při mimořádných stavech v distribuční soustavě k předání informací, starostům a členům krizových štábů. V rámci krizového řízení probíhá mezi ČEZ Distribuce a oddělením krizového řízení krajského úřadu velmi úzká spolupráce. „Ústecký kraj velmi pozitivně vnímá nastavení komunikace během mimořádných událostí a případných kalamitních stavů v distribuční soustavě. ČEZ Distribuce velice sofistikovaně informuje vedení kraje a představitele územních samospráv o aktuální situaci na postiženém území. Uvedené informace pomáhají s monitoringem zasažených míst a s predikcí obnovy odběrných míst na daném území,“ uvedl ke spolupráci vedoucí krajského krizového týmu Marcel Kucr. 

Již zmíněný web www.bezstavy.czje novou bezplatnou službou pro veřejnosta občanům nejen Ústeckého kraje umožňuje zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny a může sloužit eventuálně jako další alternativa k nahlášení poruchy. Nevyžaduje registraci a také je nenáročný na mobilní data. Byl spuštěn na konci ledna a poprvé naplno vyzkoušen při sněhové bouři Pirmin na začátku února. 

Vedení kraje také velmi zajímal aktuální stav příprav stavby vedení 110 kV z České Lípy do – Varnsdorfu.  Aktuálně je 

dokončeno zjišťovací řízení EIA a projekt získal kladné stanovisko EIA. Skupina ČEZ je také dlouholetým významným partnerem a podporovatelem života v Ústeckém kraji. Jen v posledních 10 letech bylo podpořeno 5 739 projektů a to ať už formou přímého financování formou darů nebo reklamního partnerství. Na všechny tyto projekty, kam patří i výstavba oranžových dětských hřišť či nové učebny uvolnil ČEZ 1 935 034 030 korun. Spolupráce čistě s Ústeckým krajem přinesla celkem podporu 14 projektů ve výši 283 milionů korun.

Foto: Ústecký kraj

Úvodní foto: Zástupci vedení ČEZu při Energetické komisi. Zprava: Ladislav Štěpánek, člen představenstva ČEZ; Přemysl Šašek, manažer útvaru legislativa a řízení licencí; Ondřej Horák, vedoucí odboru obsluha klientů pro veřejný sektor a David Martinek, manažer prodeje. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.