Dezinfekce systémem Mini Sanimatic: SZÚ porovnala vzorky z kontejnerů

| autor: redakce Komunální ekologie0

Cristanini0_SZU.JPG
zdroj: redakce archiv

Cílem bylo sledování mikrobiologické kontaminace povrchů plísněmi, kvasinkami a bakteriemi ve vnitřních částech kontejnerů. Stěry a otisky byly odebrány pro porovnání stavu před a po čištění kontejnerů systémem Mini Sanimatic.

Odebrání vzorků

Měření proběhlo 7. 10. 2020 v areálu firmy TRUCK Servis Čáslav s.r.o., provedly ho pracovnice SZÚ, Ing. Ladislava Matějů a Ing. Marta Kořínková.

Dva prázdné, silně znečištěné, kontejnery (zelený a černý) byly před čištěním přivezeny k mobilnímu systému Mini Sanimatic. Během přípravy čistícího systému byly odebrány otisky z víka a vnitřního prostoru kontejnerů, paralelně byly provedeny stěry z víka, horního lemu a vnitřního prostorů kontejnerů.

Cristanini1_odber vzorku zeleny kontejner.JPG

Po odběru první sady vzorků byly oba kontejnery podrobeny čištění systémem Mini Sanimatic. Po dokončení čištění byly opět ze stejných míst jako při první sadě odebrány jak otisky, tak stěry povrchů kontejnerů.

Cílem práce bylo zjistit rozdíly v mikrobiologické kontaminaci kontejnerů před a po čištění.

Cristanini1_zeleny_kontejner.jpg
zelený kontejner
Cristanini1_cerny_kontejner.jpg
černý kontejner

Výsledky měření

Zjištěné výsledky jsou uvedeny v protokole 2.3/20/83 a v tabulkách č. 1 a 2 pro zelený kontejner a v tabulkách č. 3 a 4 pro černý kontejner. U přerostlých ploten nebylo možno spočítat jednotlivé kolonie kvůli splývajícímu mikrobiálnímu růstu. Maximální počet odečitatelných kolonií na plotnu je 150 KTJ.

Cristanini_dezinfekce5.jpg

Zelený kontejner

Zelený kontejner nebyl v horní části po proběhlém čištění viditelně zcela bez nečistot (stěr z prostoru víka č. 1 a 6 a horního lemu stěr 2 a 7). Z vnitřního prostoru byly provedeny stěry č. 3, 4, 5, 8, 9, 10, před a po čištění byly stěry provedeny ve stejném pořadí a ze stejných míst.

Přes viditelné nečistoty byly počty mikroorganismů redukovány proti stavu před čištěním. Součástí systému čištění je dále ruční tlakové domytí mycím roztokem, kdy se dočistí i zbývající nečistoty. Během ukázky byly stěry provedeny před ručním domytím pro zjištění, zda mají vliv na odstranění mikroorganismů i páry čistícího roztoku uvolňované při čištění.

vzorky_porovnani_zeleny2.jpg

Tabulka č. 1: Přehled výsledných hodnot mikrobiologického nálezu před čištěním a po čištění „zelený kontejner“ - otisky

Cristanini_tabulkaSZU1.png

Během čistícího procesu byly výrazně sníženy počty kvasinek a plísní i celkové počty mikroorganismů ve vnitřních prostorech obou kontejnerů. Víka a horní část kontejnerů vyžadují k dosažení stejné čistoty jako vnitřní prostory ještě ruční domytí, které je rovněž součástí čisticího systému.

Tabulka č. 2: Přehled výsledných hodnot mikrobiologického nálezu před a po čištění „zelený kontejner“ - stěry

Cristanini_tabulkaSZU2.png

Černý kontejner

Černý kontejner byl po procesu čištění viditelně čistý a výraznému poklesu mikrobiální kontaminace nasvědčují i mikrobiologické analýzy provedených otisků a stěrů.

Pro hodnocení účinnosti čisticího systému je však třeba provést validaci čistícího procesu s vnesenou suspenzí indikátorového mikroorganismu o známé koncentraci. Po čisticím procesu je poté sledován pokles počtu vnesených mikroorganismů a je možné hodnotit účinnost dekontaminace/čištění.

vzorky_porovnani_cerny2.jpg

Tabulka č. 3: Přehled výsledných hodnot mikrobiologického nálezu před čištěním a po čištění „černý kontejner“ – otisky

Cristanini_tabulkaSZU3.png

Tabulka č. 4: Přehled výsledných hodnot mikrobiologického nálezu před čištěním a po čištění „černý kontejner“ stěry

Cristanini_tabulkaSZU4.png

Vyhodnocení měření

Cílem práce bylo zjistit, zda systém pro čištění kontejnerů Mini Sanimatic odstraní ze znečištěných kontejnerů mimo viditelné nečistoty i mikrobiální kontaminaci.

Mikrobiální kontaminace u obou kontejnerů byla výrazně snížena. Čištění víka a horní části kontejneru, se kterými se manipulující osoba dostává do nejbližšího kontaktu, je nutné dokončit ještě ručně, tak jak je doporučeno výrobcem.

Jak probíhá dezinfekce kontejnerů, zjistíte na našem videu:


Zajištění kvality měření

Laboratoř SZÚ je od března 2009 akreditována ČIA jako Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1206. Použité postupy jsou součástí interního systému jakosti, metodiky jsou součástí interních standardních operačních postupů (SOP). Použité metody jsou akreditovány.

SZÚ Praha podle § 86 odst. 2 zákona č. 471/2005 Sb. O ochraně zdraví může provádět činnosti, pro které tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.