Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dezinfekce sběrných hnízd a kontejnerových stání

| autor: Hana Tomášková2

Dezinfekce sběrných hnízd a kontejnerových stání
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Obecně platí, že za zdravotně nezávadné prostředí v obci je odpovědná sama obec,“ upozorňuje Kristina Jakubcová ze společnosti FCC ČR, „Například vymývání nádob zajišťujeme pro jednotlivé obce na objednávku. Svozové firmy nemají žádné prostředky, jak z vlastní vůle okolí kontejnerových stání udržovat. Dezinfekce i pomůcek je stále velký nedostatek, musíme se snažit zabezpečit především zaměstnance při výkonu povolání.“

Ministerstvo životního prostředí k péči o sběrná hnízda a kontejnerová stání uvádí:

  • Obec zřizuje ze zákona o odpadech místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.

  • Sběrné nádoby by měly být udržovány v odpovídajícím stavu jejich vlastníkem – to může být obec, svozová společnost, občan nebo jiný subjekt. Jsou nastaveny standardní postupy, jak se sběrné nádoby udržují a čistí.

  • Zákon o veřejném zdraví definuje podmínky a postupy v oblasti dezinfekce (běžné a speciální) a kdo je zodpovědný za její provádění (§ 57). Dále jsou v tomto zákoně definována i mimořádná opatření při epidemii.

  • Kontejnerová stání – udržování pořádku je záležitostí vlastníka.

  • V některých městech jsou v současnosti prováděna mimořádná dezinfekční opatření v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s koronavirovou epidemií. Jsou dezinfikovány sběrné nádoby i svozová vozidla.

Dezinfekce kontejnerů probíhá v Děčíně. Od 19. března ji zajišťují Technické služby Děčín. Ty kontejner nejprve vysypou, poté ho vymyjí v mycím autě a nakonec postříkají dezinfekcí. Na tu používají SAVO.

V Prachaticích rozhodli o provedení dezinfekce v souvislosti s onemocněním COVID-19 na začátku dubna. Město přitom kontejnery pravidelně dezinfikuje - obvykle se tak děje na podzim v září či říjnu. „Dne 2. dubna rozhodl krizový štáb o dezinfekci vnějších povrchů nádob na veřejných prostranstvích,“ informuje Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice. Zaměstnanci technických služeb začali preventivně dezinfikovat přístřešky na kontejnery a nádoby na komunální odpad.

Mnoho měst dezinfekci provádí pravidelně a zatím neplánuje dezinfikovat nádoby speciálně v tomto období. „Dezinfekce kontejnerů probíhá ve Vsetíně jednou ročně,“ sděluje Ivana Lačíková z TS Vsetín, „Co se týká ale dezinfekce v souvislosti s šířením koronaviru, tak to není v plánu.“

Dezinfekci nádob na směsný komunální odpad a bioodpad provádíme každoročně,“ říká Josef Eder, jednatel společnosti Služby města Jihlavy a doplňuje: „Služby města Jihlavy spolupracují s odbornou firmou. Speciální vůz na dezinfekci nádob pojede po trase svozu komunálního odpadu a pomocí hydrauliky, trysek, studené vody a saponátů provede pod tlakem dezinfekci nádoby. Vydezinfikovaná nádoba pak bude opatřena nálepkou s označením roku. Úklidy kontejnerových stání realizujeme v rámci blokového čištění místních komunikací.“

Technické služby v Táboře disponují komunálním elektromobilem se speciální nástavbou na ekologickou likvidaci plevele za využití mikrokapének vařící vody o teplotě 120 °C. Tuto nástavbu lze nejen v současné době využívat i k dezinfekci. TS Tábor tak zatím dezinfikovaly zastávky. „Kontejnery a jejich stání má v Táboře na starosti společnost Rumpold,“ uvádí Michal Polanecký, jednatel TS Tábor, Pokud by se však na nás obrátilo město a jeho krizový štáb, tak dezinfekci zařídíme, ale zatím toto téma nikdo v Táboře neotevřel. V současné době se připravujeme na postřik mobiliáře po městě prostřednictvím roztoku dezinfekce.“

Foto: ilustrační/ redakce archiv/ Michal Polanecký archiv

Komentáře

  1. Dobrý den, v současné době máme zastoupení předního italského výrobce zařízení pro desinfekci a dekontaminaci. Firma se jmenuje CRISTANINI a naše firma TRUCK servis Čáslav s.r.o. Máme v nabídce specializovanou techniku pro desinfekci kontejnerů přehřátou vodou a potřebné certifikáty o kvalitě této desinfekce. V 39. týdnu bude tato i další komunální technika (odstraňování grafity, žvýkaček apod) v naší firmě v Čáslavi předváděna. Rádi vás všechny uvítáme a případně se staneme spolupracujícím partnerem. Zdeněk Vávra 737 333 170

  2. Dobrý den, naše firma už mnoho let nabízí a provádí mytí a desinfekci nádob na odpad speciálním vozidlem RosRoca. Za použití vysokého tlaku vody a účinné desinfekce dochází k vyčištění a vydesinfikování nádob. Rádi naši techniku předvedeme i ve vašem regionu. S přáním hezkého dne Erik Krejčí jednatel společnosti 777849246

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ