Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dezinfekce sběrných hnízd a kontejnerových stání

| autor: Hana Tomášková2

Dezinfekce sběrných hnízd a kontejnerových stání

Obecně platí, že za zdravotně nezávadné prostředí v obci je odpovědná sama obec,“ upozorňuje Kristina Jakubcová ze společnosti FCC ČR, „Například vymývání nádob zajišťujeme pro jednotlivé obce na objednávku. Svozové firmy nemají žádné prostředky, jak z vlastní vůle okolí kontejnerových stání udržovat. Dezinfekce i pomůcek je stále velký nedostatek, musíme se snažit zabezpečit především zaměstnance při výkonu povolání.“

Ministerstvo životního prostředí k péči o sběrná hnízda a kontejnerová stání uvádí:

  • Obec zřizuje ze zákona o odpadech místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.

  • Sběrné nádoby by měly být udržovány v odpovídajícím stavu jejich vlastníkem – to může být obec, svozová společnost, občan nebo jiný subjekt. Jsou nastaveny standardní postupy, jak se sběrné nádoby udržují a čistí.

  • Zákon o veřejném zdraví definuje podmínky a postupy v oblasti dezinfekce (běžné a speciální) a kdo je zodpovědný za její provádění (§ 57). Dále jsou v tomto zákoně definována i mimořádná opatření při epidemii.

  • Kontejnerová stání – udržování pořádku je záležitostí vlastníka.

  • V některých městech jsou v současnosti prováděna mimořádná dezinfekční opatření v oblasti odpadového hospodářství v souvislosti s koronavirovou epidemií. Jsou dezinfikovány sběrné nádoby i svozová vozidla.

Dezinfekce kontejnerů probíhá v Děčíně. Od 19. března ji zajišťují Technické služby Děčín. Ty kontejner nejprve vysypou, poté ho vymyjí v mycím autě a nakonec postříkají dezinfekcí. Na tu používají SAVO.

V Prachaticích rozhodli o provedení dezinfekce v souvislosti s onemocněním COVID-19 na začátku dubna. Město přitom kontejnery pravidelně dezinfikuje - obvykle se tak děje na podzim v září či říjnu. „Dne 2. dubna rozhodl krizový štáb o dezinfekci vnějších povrchů nádob na veřejných prostranstvích,“ informuje Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice. Zaměstnanci technických služeb začali preventivně dezinfikovat přístřešky na kontejnery a nádoby na komunální odpad.

Mnoho měst dezinfekci provádí pravidelně a zatím neplánuje dezinfikovat nádoby speciálně v tomto období. „Dezinfekce kontejnerů probíhá ve Vsetíně jednou ročně,“ sděluje Ivana Lačíková z TS Vsetín, „Co se týká ale dezinfekce v souvislosti s šířením koronaviru, tak to není v plánu.“

Dezinfekci nádob na směsný komunální odpad a bioodpad provádíme každoročně,“ říká Josef Eder, jednatel společnosti Služby města Jihlavy a doplňuje: „Služby města Jihlavy spolupracují s odbornou firmou. Speciální vůz na dezinfekci nádob pojede po trase svozu komunálního odpadu a pomocí hydrauliky, trysek, studené vody a saponátů provede pod tlakem dezinfekci nádoby. Vydezinfikovaná nádoba pak bude opatřena nálepkou s označením roku. Úklidy kontejnerových stání realizujeme v rámci blokového čištění místních komunikací.“

Technické služby v Táboře disponují komunálním elektromobilem se speciální nástavbou na ekologickou likvidaci plevele za využití mikrokapének vařící vody o teplotě 120 °C. Tuto nástavbu lze nejen v současné době využívat i k dezinfekci. TS Tábor tak zatím dezinfikovaly zastávky. „Kontejnery a jejich stání má v Táboře na starosti společnost Rumpold,“ uvádí Michal Polanecký, jednatel TS Tábor, Pokud by se však na nás obrátilo město a jeho krizový štáb, tak dezinfekci zařídíme, ale zatím toto téma nikdo v Táboře neotevřel. V současné době se připravujeme na postřik mobiliáře po městě prostřednictvím roztoku dezinfekce.“

Foto: ilustrační/ redakce archiv/ Michal Polanecký archiv

Komentáře

  1. Dobrý den, v současné době máme zastoupení předního italského výrobce zařízení pro desinfekci a dekontaminaci. Firma se jmenuje CRISTANINI a naše firma TRUCK servis Čáslav s.r.o. Máme v nabídce specializovanou techniku pro desinfekci kontejnerů přehřátou vodou a potřebné certifikáty o kvalitě této desinfekce. V 39. týdnu bude tato i další komunální technika (odstraňování grafity, žvýkaček apod) v naší firmě v Čáslavi předváděna. Rádi vás všechny uvítáme a případně se staneme spolupracujícím partnerem. Zdeněk Vávra 737 333 170

  2. Dobrý den, naše firma už mnoho let nabízí a provádí mytí a desinfekci nádob na odpad speciálním vozidlem RosRoca. Za použití vysokého tlaku vody a účinné desinfekce dochází k vyčištění a vydesinfikování nádob. Rádi naši techniku předvedeme i ve vašem regionu. S přáním hezkého dne Erik Krejčí jednatel společnosti 777849246

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.